Wie zijn we

Aditi vzw is een advies- en informatiecentrum waar personen met een fysieke en mentale beperking, kwetsbare senioren en personen met een psychische kwetsbaarheid evenals het netwerk (familie, zorgprofessionelen, begeleiders, ...) terecht kunnen met al hun vragen over seksualiteit en handicap en/of seksualiteit en ouderen.

Naast professionele ondersteuning van thuisbegeleidingsdiensten, zorgvoorzieningen voor personen met een beperking en woonzorgcentra (in de vorm van opleiding, vorming, mobiele outreach en teamondersteuning), begeleiden wij ook individuele personen met een beperking en ouderen bij al hun vragen omtrent seksualiteit en bij hun zoektocht naar seksuele dienstverlening en intimiteitsbeleving.

Aditi vzw is sinds 2008 actief over heel Vlaanderen en is een vergunde zorgaanbieder vanuit het VAPH.
Daarnaast wordt onze werking mede mogelijk gemaakt met steun van Sensoa, de Vlaamse Overheid.

Aditi vzw werkt intersectoraal (handicap, ouderen, geestelijke gezondheidszorg) en dit vanuit een diversiteitsbenadering.
We vertrekken vanuit de visie dat alle mensen seksuele noden, verlangens en behoeften hebben en ook het recht hebben om hun seksualiteit zelf in te vullen.
Vanuit deze visie formuleren we onze missie waarin we vertellen wat we doen.

Onze medewerkers nemen elke vraag ter harte.
Seksuologe Mieke Mievis is meter van de organisatie.

Aditi is medeoprichter van de Europese organisatie "European Platform Sexual Assistance" (EPSEAS).