Aanbod voor zorgprofessionelen

Aditi vzw is een door het VAPH vergunde zorgaanbieder.
Wij bieden residentiële en ambulante voorzieningen voor personen met een beperking, woonzorgcentra, thuisbegeleidingsdiensten, ... professionele ondersteuning met betrekking tot alle facetten van intimiteit en seksualiteit bij personen met een beperking en ouderen.

Dit doen we o.a. via:

 • Ondersteuning bij beleid en visieontwikkeling
  Gedurende vier dagen ondersteunt Aditi vzw bij het uitwerken van een positieve, open en transparante visie en beleid binnen de voorziening of de groep van voorzieningen.
  Prijs: € 340 per dagdeel (3 uur)  voor leden /  € 400 per dagdeel voor niet-leden.
  (+ vervoerskosten € 0,3542/km) 

 • Opleiding en vorming
  Aditi vzw heeft verschillende algemene vormingsmodules voor zorgpersoneel m.b.t. seksualiteit en intimiteit bij personen met een beperking en ouderen. Deze opleidingen brengen we in jullie voorziening.
  Ook opleidingsmodules over seksualiteit bij specifieke doelgroepen (bv. autisme of NAH) en modules rond specifieke thema's (bv. grensoverschrijdend gedrag of hoe praten over seks) behoren tot de mogelijkheden.
  Vertrekkende vanuit deze opleidingsmodules kan er verder afgesproken worden om te komen tot een vorming op maat van de organisatie.
  Prijs: € 340 per dagdeel (3 uur) voor leden / € 400 per dagdeel voor niet-leden.
  (+ vervoerskosten € 0,3542/km) 

  Bekijk hier onze vormingsmodules voor de sector voor personen met een beperking (PDF).
  Bekijk hier onze vormingsmodules voor de ouderensector (PDF).

 • Mobiele outreach / teamondersteuning
  Met een klein team van ondersteuners (min. 3 - max. 7 personen) wordt gewerkt rond kennis en attitude m.b.t. casus gerelateerde of meer algemene deelaspecten aangaande seksualiteit en handicap of seksualiteit en ouderen.
  Doel is om het team zeer concrete tips en handvaten te geven.
  In een mobiele outreach zit vervat:
  • De teamondersteuning zelf (1 tot 2,5 uur)
  • Administratie: aanmelding, eerste infoverstrekking, vastleggen afspraak, registratie, facturatie, ...
  • Dossieropmaak, opvolging en eventuele doorverwijzing
  • Vervoerstijd en vervoer- en parkeerkosten

Prijs: De voorziening levert een bijdrage van € 5,34 voor één mobiele outreach van 1 à 2 uur.
Vanaf 2 uur telt dit voor twee momenten en bedraagt de kostprijs € 10,68
(+ vervoerskosten € 0,3542/km).
Dit is uiteraard slechts een klein deel van de reële kost. De rest wordt door de overheid gesubsidieerd.
Mobiele outreach kan aangeboden worden zolang we over RTH-middelen beschikken.

Prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2020 en kunnen jaarlijks aangepast worden.
Indien men een gemaakte afspraak voor consultgesprek, vorming, teamondersteuning of mobiele outreach wil annuleren, dient dit ten minste één week voor de geplande datum te gebeuren. Dit om toe te laten tijdig de agenda van afspraken in een regio te herschikken. In het geval er laattijdig geannuleerd wordt, zal een forfaitair bedrag van €50 worden aangerekend.