Aanbod voor zorgprofessionelen

Aditi vzw is een door het VAPH vergunde zorgaanbieder.
Wij bieden residentiële en ambulante voorzieningen voor personen met een beperking, woonzorgcentra, thuisbegeleidingsdiensten, en psychiatrische settings professionele ondersteuning met betrekking tot alle facetten van intimiteit en seksualiteit bij personen met een beperking, ouderen en personen met een psychische kwetsbaarheid.

Dit doen we o.a. via:

 • Opleiding, vorming en ondersteuning bij beleid en visieontwikkeling
  Aditi vzw heeft verschillende algemene vormingsmodules voor zorgpersoneel m.b.t. seksualiteit en intimiteit bij personen met een beperking en ouderen. Deze opleidingen brengen we in jullie voorziening.
  Ook opleidingsmodules over seksualiteit bij specifieke doelgroepen (bv. autisme of NAH) en modules rond specifieke thema's (bv. grensoverschrijdend gedrag of hoe praten over seks) behoren tot de mogelijkheden.
  Vertrekkende vanuit deze opleidingsmodules kan er verder afgesproken worden om te komen tot een vorming op maat van de organisatie.

  Bekijk hier ons volledig vernieuwde vormingsaanbod en de prijzen.

 • Mobiele outreach / teamondersteuning
  Met een klein team van ondersteuners (min. 3 - max. 7 personen) wordt gewerkt rond kennis en attitude m.b.t. casus gerelateerde of meer algemene deelaspecten aangaande seksualiteit en handicap of seksualiteit en ouderen.
  Doel is om het team zeer concrete tips en handvaten te geven.
  In een mobiele outreach zit vervat:
  • De teamondersteuning zelf (1 tot 2,5 uur)
  • Administratie: aanmelding, eerste infoverstrekking, vastleggen afspraak, registratie, facturatie, ...
  • Dossieropmaak, opvolging en eventuele doorverwijzing
  • Vervoerstijd en vervoer- en parkeerkosten

Prijs: De voorziening levert een bijdrage van € 5,34 voor één mobiele outreach van 1 à 2 uur.
Vanaf 2 uur telt dit voor twee momenten en bedraagt de kostprijs € 10,68
(+ vervoerskosten € 0,37/km).
Dit is uiteraard slechts een klein deel van de reële kost. De rest wordt door de overheid gesubsidieerd.
Mobiele outreach kan aangeboden worden zolang we over RTH-middelen beschikken.

Prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2020 en kunnen jaarlijks aangepast worden.
Indien men een gemaakte afspraak voor consultgesprek, vorming, teamondersteuning of mobiele outreach wil annuleren, dient dit ten minste één week voor de geplande datum te gebeuren. Dit om toe te laten tijdig de agenda van afspraken in een regio te herschikken. In het geval er laattijdig geannuleerd wordt, zal een forfaitair bedrag van €50 worden aangerekend.