Literatuur

Wetenschappelijk

En vraag niet waarom - Sekswerk in België

‘Hoezo, je wil een boek over ons schrijven?’ Een van de eerste prostituees waar Hans Vandecandelaere zijn wild idee aan uitlegde, keek hem verbaasd aan. Daarna volgde een lange uiteenzetting over de vele gezichten van sekswerk in België. Want je hebt vrouwen, mannen en transgenders. Er zijn ook raamprostituees, pornoacteurs en seksuele dienstverleners voor personen met een beperking. En dan zwijgen we nog over de wondere wereld van massagesalons, champagnebars, escorts en sekswebcams. Reporters zijn vermetel. Drie jaar lang reisde Vandecandelaere het land door. Op bedden in raambuurten, op sofa’s in lounges van sterrenhotels of wiebelend op bierbakken in een achterkamer van een café: overal sprak hij met sekswerkers. Hij trok ook hun entourage aan de mouw: raamverhuurders, managers van escortbureaus en privéhuizen, gezondheidswerkers, juristen, leden van de recherche, het parket en de sociale inspectie. Betaalseks is misschien wel een van de laatste taboes in onze samenleving. Dit is een van de eerste boeken die u zo’n brede blik achter de coulissen gunt.

ISBN 9789462671584
Publicatiedatum: 20/03/2019
Aantal pagina’s: 264
Bestellen

Grijze Goesting - Liefde, intimiteit en seksualiteit op latere leeftijd

Zijn senioren niet meer zo zoenerig zoals Salomon (81) beweert? Of luisteren we liever naar Zaki (73), die weet dat met het ouder worden ook de ondeugendheid komt, humor in bed en tijd om intens te vrijen? Wat als je huidhonger niet vervuld wordt en de zoektocht naar (nieuwe) liefde niet vanzelf loopt? En hoe kan seksuele dienstverlening daarin een rol spelen?


Ontroerende, pittige, grappige en eerlijke verhalen van singles en (nieuwe) koppels, van hetero’s, holebi’s en transgenders, van oudere en jongere senioren, met of zonder beperking, thuis, in het ziekenhuis of in woonzorgcentra: ze doen in Grijze Goesting een boekje open over hun intieme leven. Hun onthullende getuigenissen, ondersteund door deskundigen en experten uit het werkveld en prachtige illustraties en foto’s, doorbreken het taboe rond senioren en intimiteit.

ISBN 9789082605822
Publicatiedatum: 28-10-2018
Aantal pagina’s: 160
Hardcover
Bestellen: http://www.deschakel.be/grijze-goesting

Als Amor de draad kwijtraakt... Over seksualiteit en intimiteit bij personen met dementie

Seksualiteit en intimiteit zijn onlosmakelijk verbonden met het leven.
Het zijn echter geen statische begrippen – ze evolueren mee met je eigen, unieke levensloop en komen tot uiting onder verschillende gedaantes.
Maar wat gebeurt er met seksualiteit en intimiteit als men geconfronteerd wordt met dementie? Welke impact heeft dit voor zowel de persoon met dementie als voor zijn omgeving?
Wat als Amor de draad kwijt raakt…?

Dit boek wil, naast het onderwerp bespreekbaar maken, inzichten bieden in de dynamiek van seksualiteit en intimiteit bij personen met dementie. Daarbij wordt gestart van een algemene kijk op seksualiteit en ouderen om daarna steeds verder toe spitsen op specifieke situaties met betrekking tot dementie.
Het boek staat stil bij zowel de persoon met dementie als bij de impact van en voor de ruimere omgeving zoals mantelzorgers, hulpverleners en beleidsmakers.
Aan de hand van concrete en herkenbare casussen verwerft de lezer niet alleen theoretische inzichten, maar krijgt deze ook praktische handvatten aangereikt.

‘Als Amor de draad kwijt raakt…’ is een boek dat de professionele hulpverleners (maar ook andere geïnteresseerden) tracht te ondersteunen om met het thema ‘seksualiteit en intimiteit bij personen met dementie’ om te gaan. Want laat ons eerlijk zijn: seksualiteit is en blijft toch altijd een beetje spannend…

ISBN: 9789463442411
Pagina's: 164
Publicatiedatum: 22/09/2017
Adviesprijs: 24.95 EUR

't Jagthuys - Merijn De Boer  (roman)

Een seksuele zorgverleenster wordt verliefd op haar klant en sleurt hem de wereld in. Coming man Merijn de Boer maakt van 't Jagthuys een ontregelend verhaal vol geheime valluiken.

't Jagthuys is een sprookjesachtige liefdesroman. Vera is seksueel dienstverlener en gaat op een dag naar een afgelegen en vervallen villa aan de Vecht, waar een moeder en haar zoon wonen. De jongen heeft een beperking en is nog nooit buiten zijn eigen huis geweest en heeft in zijn leven niet meer dan een paar mensen ontmoet. Vera valt als een blok voor deze wereldvreemde kluizenaar. Hij is knap, slim en gespierd. Hij heeft het verstand van een professor en het lichaam van een bouwvakker. En ik heb hem helemaal voor mij alleen, denkt ze tevreden... Niemand weet dat hij bestaat.
Ze probeert de jongen bij zijn moeder weg te halen, met onvoorziene dramatische gevolgen.

ISBN: 9789021400280
Publicatiedatum: 22/12/2015
Pagina's: 240
Uitgever: Singel Uitgevers
€ 18,99

Een stukje liefde - Sofie van Calseijde & Tika Stardust

Liefde, genegenheid, een arm om je heen... en genieten van seks. De vrouw over wie dit fotoboek gaat, biedt dit aan haar klanten. Via verschillende bemiddelingsbureaus gaat ze naar mensen met een handicap. Iemand met een dwarslesie of met autisme; verstandelijk beperkt of spastisch. De dagboekaantekeningen geven een kijkje in de beleving van haar werk. Ook komen hier verhalen in naar voren over klanten die niet gefotografeerd zijn. Bijvoorbeeld omdat ze daar zelf geen toestemming voor krijgen van hun verzorgers.

Dit boek is gemaakt om te laten zien wat het betekent als je een handicap hebt en zin hebt in seks. En wat er bij komt kijken als je seksverzorger bent. De gelukkige en tevreden gezichten van de mannen na de sekszorg spreken boekdelen.

ISBN: 9789491525438
Publicatiedatum: 02/03/2015
Pagina's: 120
Uitgever: Komma, Uitgeverij
€ 24,95

Teren op betaalde liefde - Johan Peeters

Johan Peters is een freelance journalist en woont in Antwerpen. Reeds in 2005 verscheen van zijn hand het boek 'Klagen helpt niet, daar word je niet beter van'. Dit handelde over relatie en seksualiteit bij mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte. Als je door je handicap geen relatie kunt opbouwen en je wilt je seksuele behoefte invullen, blijft het inschakelen van een sekswerker over als alternatief. Johan vertelt in 'Teren op betaalde liefde' openhartig over zijn ervaringen met sekswerkers als persoon met een serieuze fysieke beperking.

Het boek is niet alleen bedoeld voor personen met een beperking die overwegen een beroep te doen op een sekswerker. Ook sekswerkers zijn van harte uitgenodigd het te lezen. Verder kan het boek een eyeopener zijn voor studenten maatschappelijk werk, psychologie of seksuologie en alle anderen met interesse in dit onderwerp.

ISBN:  9789463187930
Publicatiedatum:   12/01/2016
Pagina's:  67
Uitgever:  Mijnbestseller B.V.
€ 15

Partnerrelatie, intimiteit en seksualiteit in de tweede levenshelft - Lies Van Assche

Het staat vast dat een langdurige relatie voor velen het welbevinden bevordert. Bovendien ervaren partners
verrassend genoeg de grootste tevredenheid in de latere jaren van hun relatie. Die worden omschreven als het toppunt van wederzijds engagement en intimiteit. Men koestert de band en zorgt voor elkaar. Maar ook op seksueel vlak hebben de meeste koppels in de tweede levenshelft hoegenaamd niet te klagen.
Wat karakteriseert nu een langdurige relatie en hoe zet de seksuele ontwikkeling zich verder op latere leeftijd? Is het zo dat een dementie steeds het einde betekent van de verbondenheid? Wat na een scheiding of het overlijden van de geliefde?
Vijfenvijftigplussers op zoek naar een nieuwe relatie bevolken meer en meer datingsites en andere
ontmoetingsplaatsen.Wanneer een hulpbehoevende oudere verhuist  naar een zorginstelling, stopt de behoefte aan nabijheid en warmte evenmin. Soms leidt dit tot situaties waarin sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Een breed spectrum aan thema’s met betrekking tot intimiteit en seksualiteit op latere leeftijd worden in dit boek besproken. Het beoogt niet een handleiding te zijn, maar veeleer een inspiratiebron voor ervaringsdeskundigen en een introductie voor beginnende hulpverleners.

Dit is de tweede uitgave in de reeks Senioren in de maatschappij. Luc Van de Ven is coördinator van deze reeks.
Lies Van Assche is als klinisch ouderenpsychologe verbonden aan de Dienst Ouderenpsychiatrie van het
Universitair Psychiatrisch Centrum van de KU Leuven. Ze werkt er als neuropsychologe en systeempsychotherapeute.

Reeks Senioren in de maatschappij, nr. 2
ISBN 978-90-441-3236-6 • 200 p. • € 24,90.
Kleurenillustraties

Seksualiteit bij ziekte en lichamelijke beperking

De wijze waarop tegen seksualiteit en handicap wordt aangekeken is in de afgelopen decennia behoorlijk veranderd. Waar vroeger de beeldvorming rond gehandicapten zich kenmerkte door begrippen als ‘zielig’ en ‘hulpbehoevend’, leeft in Nederland en België nu veeleer de visie dat mensen met een lichamelijke beperking regie over eigen leven kunnen hebben, en dat het bereiken van een zo hoog mogelijke graad van autonomie belangrijk is. Seksualiteit is daarvan een vanzelfsprekend onderdeel, althans… zou dat moeten zijn.

Het denken over (de combinatie) seksualiteit en handicap volgt de maatschappelijke ontwikkelingen, zij het met enige vertraging. De afgelopen veertig jaar laveerde de samenleving tussen ‘niks mag’ en ‘alles moet kunnen’, en nu is een punt bereikt waarop de juiste balans moet worden gevonden. In de gezondheidszorg ervaren veel professionals daarbij nog gêne en handelingsverlegenheid, en er is dan ook overduidelijk behoefte aan een bundeling van de kennis die in de afgelopen jaren over seksualiteit, ziekte, handicap en revalidatie is opgebouwd.

'Seksualiteit bij ziekte en lichamelijke beperking' is geschreven door experts in Nederland en België. Hoewel over de problemen van mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische aandoening ook veel zinvols te zeggen valt, heeft de redactie er bewust voor gekozen het probleemgebied af te bakenen en zich te richten op de problemen van mensen met een chronische ziekte of een lichamelijke/zintuiglijke beperking. Het resultaat is een boek met dvd waarin het thema seksualiteit en intimiteit bij ziekte en beperking in al zijn facetten aan de orde komt. De kern van het boek bestaat uit een groot aantal ziektebeelden en hun invloed op seksualiteit, relaties en gevoel van eigenwaarde, vruchtbaarheid, zwangerschap en anticonceptie. De uitgave pretendeert niet volledig te zijn: rondom het thema is er immers niet alleen zeer duidelijk sprake van ‘werk in uitvoering’ maar zeker ook nog van ‘werk in ontwikkeling’.

Het boek is opgebouwd uit zes modulen: seksualiteit; verstoorde seksualiteit; twintig specifieke ziektebeelden; begeleiding; aspecten van voortplanting; beleid, preventie & zorg.
Bij het boek wordt een dvd geleverd met aanvullende literatuur, onderwijsmateriaal, relevante presentaties en videofragmenten.

Auteur(s): W.L. Gianotten, M.J. Meihuizen-de Regt, N. van Son-Schoones (red.)
Jaar: 2008
Druk: 1
Prijs: 97,50 €
ISBN 9789023244059