Visie en Missie

Visie

Seksualiteit maakt integraal deel uit van het leven van ieder mens.
Uiteraard geldt dit ook voor elk persoon met een beperking en voor senioren.
Aditi vzw heeft tot doel het maatschappelijk debat te sturen zodat het bewustzijn groeit dat mensen met een handicap evenals ouderen seksuele gevoelens, verlangens en noden hebben.
Daarnaast hebben zij het recht om deze eigen seksuele identiteit op een positieve manier in te vullen.

Missie

  • We geven informatie en advies
  • We ondersteunen bij praktische dienstverlening
  • We geven vorming
  • We begeleiden organisaties bij visie en missieontwikkeling
  • Via samenwerking met ervaringsdeskundigen en professionelen bouwen we aan expertise op vlak van seksualiteit
  • Samen met andere vormingsorganisaties heeft Aditi de opdracht om het netwerk van de persoon met een handicap en /of de oudere te ondersteunen en te informeren rond het thema seksualiteit.

De kernwoorden van onze werking

  • Maatschappelijke en individuele bespreekbaarheid
  • Preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag, gezondheidspreventie (minder gebruik van medicatie, bevorderen van het revalidatieproces...)
  • Welzijnsbevordering en positieve persoonlijke beleving
  • Gelijkwaardigheid en inclusie

Download

Download visie en missie voor personen met een beperking (PDF)

Download visie en missie voor ouderen (PDF)