Vormingsaanbod

Aditi vzw biedt vormingen aan betreffende:

  • Intimiteit, seksualiteit en seksuele gezondheid bij mensen met een beperking.
  • Intimiteit, seksualiteit en seksuele gezondheid bij ouderen.
  • Intimiteit, seksualiteit en seksuele gezondheid bij personen met een psychische kwetsbaarheid.

De vormingen richten zich in eerste instantie naar zorgprofessionals in voorzieningen voor personen met een beperking, woonzorgcentra, thuisbegeleidingsdiensten, centra geestelijke gezondheidszorg en psychiatrische voorzieningen. Daarnaast voorziet Aditi vzw ook een beperkt vormingsaanbod voor de eigenlijke doelgroepen zelf.

Het aanbod wordt opgesplitst in drie grote blokken met mogelijkheid tot combinatie van modules.

  • Als eerste zijn er de totaalopleidingen: traject visie en beleidsontwikkeling, Let’s talk about sex en Referentiepersoon relaties, intimiteit en seksualiteit (RIS). Deze Full Monty opleidingen bieden een totaalpakket en hebben kennisoverdracht, attitudeverandering als doel, maar ook het aanscherpen van vaardigheden via praktische en concrete oefeningen.
  • In de basisopleiding Kamasutra voor beginners maken we eveneens plaats voor kennisoverdracht maar staat ook bewustmaking en aandacht voor attitude centraal. Daarnaast leveren we tools voor praktisch gebruik op de werkvloer. Deze basisopleiding kan aangevuld worden met een drietal verdiepende modules of met extra vluggertjes.
  • Tot slot zijn er de vluggertjes, die een korte (1,5u) kennismaking geven rond een specifiek thema. Nadruk ligt hier op een introductie en overdracht van kennis betreffende het thema.

Alle vormingen worden in principe in de aanvragende organisatie zelf gegeven. Daarnaast zal het ook mogelijk zijn om enkele keren per jaar individueel in te schrijven voor het open aanbod “Let’s talk about Sex” en “Referentiepersoon relaties, intimiteit en seksualiteit (RIS)”. Naast het vaste aanbod blijft het ook mogelijk om een opleiding op maat van je organisatie of de doelgroep aan te vragen.  Naar zorgprofessionals in opleiding (universiteit, hogeschool, CVO, …) bieden wij de mogelijkheid van een gastcollege aan.

De werking van Aditi is sterk praktijk- en cliëntgericht. Bijgevolg zullen tijdens onze vormingen ook steeds ervaringen van personen met een beperking, ouderen, het netwerk (partner, kinderen, familie) en professionelen een belangrijk rol spelen. We prefereren geen al te grote groepen (max. 20 deelnemers tenzij anders aangegeven) zodat een interactieve werking mogelijk blijft.

Via dit document (PDF) krijg je een overzicht van alle vormingen