Wie kan bij ons terecht ?

Aditi vzw richt zich zowel tot zorgprofessionelen als tot individuele personen met een beperking en kwetsbare ouderen
(onder kwetsbare ouderen verstaan we senioren van 65+ met bijkomende zorgvragen op gebied van seksualiteit omwille van ouderdom, beperking of ziekte).
Daarnaast kunnen ouders, kinderen, familie, partner of studenten beroep doen op Aditi vzw.
We zoeken graag mee naar een antwoord op jouw vraag.
Afhankelijk van deze vraag, helpen wij je verder of verwijzen we door naar een andere deskundige of organisatie.

Naar zorgorganisatie (voorzieningen voor personen met een beperking, thuisbegeleidingsdiensten, woonzorgcentra, psychiatrische voorzieningen, ...) profileren wij ons als een ledenorganisatie.
Individuele aanvragers of het rechtstreekse netwerk hoeven geen lid te zijn om gebruik te maken van de diensten van Aditi vzw.

Via volgende links geven we meer informatie over elk aspect van onze dienstverlening: