Aanbod voor individuele personen - Consult

Aditi vzw is door het VAPH erkend als vergunde zorgaanbieder.
Personen met een beperking, ouderen en personen met een psychische kwetsbaarheid, die al dan niet binnen of buiten een voorziening of woonzorgcentrum verblijven, kunnen bij Aditi vzw terecht. Zij hoeven hiervoor geen lid te zijn van Aditi vzw.
Ook het netwerk van ouders, kinderen, familie, partner,... kan bij ons met al hun vragen terecht.

Het Consultgesprek

Een consult is een gesprek waarin we luisteren naar jouw persoonlijk verhaal en al je vragen. Alles is hier bespreekbaar.
Vanuit jouw verhaal geven we informatie en advies of gaan we samen op zoek naar praktische mogelijkheden en oplossingen.
Enkele mogelijke vragen kunnen zijn:

 • Welke pret- en hulpmiddelen bestaan er?
 • Mijn kind loopt vast in zijn seksualiteitsontwikkeling. Hoe ga ik hiermee om?
 • Wat is tantra massage en is het iets voor mij?
 • Hoe kan ik op een respectvolle manier als senior duidelijk maken dat ik nog seksuele wensen en verlangens heb?
 • Mijn partner heeft een handicap verworven. Hoe moet dit nu verder met onze relatie?
 • Ik heb vragen in verband met mijn genderidentiteit.
 • ...

Ook de vraag naar het beleven van seksualiteit in de vorm van seksuele dienstverlening wordt steeds eerst besproken in een consultgesprek.
Aditi vzw is een mobiele organisatie en komt tot bij de aanvrager zelf.

Wat zit in zo een consultgesprek/mobiele begeleiding vervat?

 • De begeleiding / gesprek  zelf (1 tot 1,5 uur)
 • Administratieve kosten: aanmelding, eerste infoverstrekking, vastleggen afspraak, registratie, facturatie, ...
 • Dossieropmaak, opvolging en eventuele doorverwijzing
 • Vervoerstijd en vervoer- en parkeerkosten

Prijs van een consultgesprek / mobiele begeleiding
De prijs is afhankelijk van de situatie van de cliënt:

 • Aanvrager geniet van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)
  De bijdrage van de cliënt zelf bedraagt € 6,34 + vervoerskosten € 0,4297/km

  Download hier de individuele dienstverleningsovereenkomst RTH.

 • Aanvrager geniet van een Persoonsvolgende financiering (PVF)
  • Contract met voucher: 0,22 zorgpunten
   De registratie van deze 0,22 punten dient onmiddellijk te gebeuren bij het maken van de afspraak !!
   Dus de punten moeten beschikbaar zijn.
  • Contract met cash: € 200

  Download hier de individuele dienstverleningsovereenkomst PVF.

  Download document collectieve rechten en plichten (RTH en PVF)
  Download document toestemming uitwisseling gegevens

 • Voor cliënten zonder RTH of PVF (ouderen, psychiatrie, ...)
  Prijs van het consultgesprek bedraagt € 90 vervoer inbegrepen.

  Leden van Solidaris Oost-Vlaanderen en Solidaris Antwerpen krijgen voor het consultgesprek een terugbetaling van € 40 via hun ziekenfonds.

       Download hier het formulier van Solidaris Oost-Vlaanderen voor teruggave.
       Download hier het formulier van Solidaris Antwerpen voor teruggave.

       Leden van de liberale mutualiteit krijgen voor het consultgesprek een terugbetaling van € 20 via hun ziekenfonds.

            Download hier het formulier van de liberale mutualiteit voor teruggave. 

Prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2023 en kunnen jaarlijks aangepast worden.
Indien men een gemaakte afspraak voor consultgesprek wil annuleren, dient dit ten minste één week voor de geplande datum te gebeuren. Dit om toe te laten tijdig de agenda van afspraken in een regio te herschikken. In het geval er laattijdig geannuleerd wordt, zal een forfaitair bedrag van €50 worden aangerekend.