Lidmaatschap aanvragen

Ondergetekende verklaart dat de velden naar waarheid werden ingevuld.
Het lidmaatschap bedraagt 130 euro en loopt gedurende één jaar, van de inschrijfdatum tot dezelfde datum het jaar daarna. Ondergetekende verleent toestemming aan Aditi om automatisch een jaarlijkse factuur voor lidmaatschap te bezorgen.
Als ondergetekende het lidmaatschap niet wenst te verlengen, dient hij/zij ten laatste 30 dagen voor het einde van de looptijd van het lidmaatschap Aditi hiervan per post of mail op de hoogte te brengen.
Ik ga akkoord met het opslaan van mijn gegevens voor interne administratie van Aditi.
Onder geen beding zullen gegevens doorgespeeld worden aan derden.

Naam voorziening
Naam contactpersoon
Sector
Datum
Kalender