Visie en Missie

Visie

Seksualiteit maakt integraal deel uit van het leven van ieder mens.
Uiteraard geldt dit ook voor elk persoon met een beperking en voor iedere oudere.
Aditi vzw heeft tot doel het maatschappelijk debat te sturen zodat het bewustzijn groeit dat ook mensen met een handicap evenals ouderen seksuele gevoelens, verlangens en noden hebben.

Missie

 • We geven informatie en advies
 • We ondersteunen bij praktische dienstverlening
 • We geven vorming
 • We begeleiden organisaties bij visie en missieontwikkeling
 • Via samenwerking met ervaringsdeskundigen en professionelen bouwen we aan expertise op vlak van seksualiteit
 • Samen met andere vormingsorganisaties heeft Aditi de opdracht om het netwerk van de persoon met een handicap en /of de oudere te informeren rond het thema seksualiteit

De kernwoorden van onze werking

 • Maatschappelijke en individuele bespreekbaarheid
 • Preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag, gezondheidspreventie (minder gebruik van medicatie, bevorderen van het revalidatieproces...)
 • Welzijnsbevordering en positieve persoonlijke beleving

Werkgebied

 • Vlaanderen
 • Brussel

Download

Download visie en missie voor personen met een beperking (PDF)

Download visie en missie voor ouderen (PDF)