Contact

E-mail: info@aditivzw.be
Telefoonpermanentie:
maandag tot vrijdag van 09u00 tot 17u00
0488 / 870 677

Postadres
Aditi vzw , p/a Sensoa, F. Rooseveltplaats 12 bus 7, 2060 Antwerpen

   

Vanuit de overheid is er negatief advies om seksuele dienstverlening opnieuw op te starten. Wij zullen hierover opnieuw communiceren vanaf wij een duidelijk positief signaal krijgen!

 

 

Met steun van de Vlaamse Overheid en Sensoa

Vergunde zorgaanbieder

Stichtend lid van