Heropstart seksuele dienstverlening: 15 juli !

1f69791419ae0cac2e53598831e1ae54_original.jpgwoensdag 17 juni 2020 09:42

Langzaamaan komen de activiteiten binnen Aditi vzw terug op gang. Het is anders, maar dat zal voor even het ‘nieuwe normaal’ zijn. Sinds 15 juni voeren wij opnieuw face-to-face consultgesprekken en komen we opnieuw tot in voorzieningen voor teamondersteuningen, uiteraard steeds met de nodige voorzorgsmaatregelen. Vanuit begeleiders en cliënten krijgen wij ook meer en meer vragen naar de heropstart van seksuele dienstverlening en ook hier hebben wij grondig over nagedacht.

Sinds maandag 8 juni zitten we in een nieuwe fase van de afbouw van coronamaatregelen. Vanuit de overheid werd gecommuniceerd dat alles opnieuw is toegelaten, behalve op die domeinen waarover er specifiek wordt gemeld dat het niet is toegelaten. Over het klassieke sekswerk wordt met geen woord meer gerept, wat de-facto betekent dat het opnieuw kan. Wij hebben in dit verband ook contact opgenomen met het kabinet en enkele experts en zij bevestigen inderdaad dat sekswerk in principe opnieuw kan worden opgestart.

Vanuit Aditi hebben we wat dit betreft wel onze reserves en wij vinden het zelf erg vroeg om van start te gaan. Het virus is immers nog steeds aanwezig, sommige cliënten binnen onze doelgroepen zijn extra kwetsbaar voor Covid, de meeste voorzieningen en woonzorgcentra hebben nog een strikte politiek van bezoek, ... Kortom, het is helemaal nog niet zo evident om met seksuele diensterlening opnieuw van start te gaan. Binnen Aditi vzw hebben we omwille van deze redenen beslist om positief advies te geven wat betreft dienstverlening vanaf 15 juli. We willen nu vooral met jullie de procedure bekijken hoe we dit op een correcte, veilige en kwalitatieve manier kunnen doen. 

In dit verband hebben we een document opgemaakt dat we keuze-balansoefening hebben genoemd. Jullie kunnen dit document hier downloaden en we willen jullie vragen dit grondig na te lezen!

De periode voor 15 juli geeft ons de mogelijkheid om de exit-procedure in gang te zetten. We willen dit doen vanuit het hoogst mogelijke zelfbeschikkingsrecht van iedere dienstverlener en cliënt en in het grootst mogelijke overleg tussen alle betrokken partijen (cliënt – netwerk – dienstverlener – Aditi).

Vandaar dat we in verschillende fases tewerk zullen gaan.

 • We starten eerst met een interne navraag bij elke dienstverlener waarbij deze voor  zichzelf dient na te gaan of dienstverlening vanaf 15 juli terug kan worden opgenomen. Van hieruit vertrekt het verdere actieplan. We vinden het immers erg belangrijk dat iedere dienstverlener voor zichzelf een goed overwogen keuze maakt zonder beïnvloeding van buitenaf (Aditi, cliënten of netwerk …). Indien een individuele dienstverlener het nog te vroeg vindt, indien de dienstverlener of iemand van hun naasten tot de kwetsbare doelgroep behoort, indien de dienstverlener angst heeft om opnieuw van start te gaan … dan is het nu misschien nog niet het juiste moment.
 • Vervolgens maken wij samen met de dienstverlener een lijst op van alle cliënten en bespreken we met de dienstverlener voor wie van de cliënten dienstverlening opnieuw haalbaar is en onder welke vorm (zie hiervoor advies pag.8 in de Keuze-Balansoefening). Cliënten zullen worden opgedeeld in groepen van maximum 5 personen. De bedoeling is om tussen de afspraken per groep ruim 2 weken tijd te laten waarbinnen er geen dienstverleningen plaatsvinden (zie hiervoor advies pag.10 in de Keuze-Balansoefening). De frequentie van dienstverlening zal er dus voor heel wat cliënten anders uitzien dan voor de corona gezondheidscrisis.
 • Dan volgt uiteindelijk de communicatie naar de cliënt, begeleiding en netwerk. Het is de dienstverlener zelf die contact zal opnemen met de cliënt of de begeleiding om te laten weten of dienstverlening al dan niet kan worden opgestart. De dienstverlener zal ook duidelijk bespreken onder welke voorwaarden dit eventueel mogelijk is (cfr de gedragsregels hieronder).
 • Tot slot is er uiteraard het zelfbeschikkingsrecht en de beslissing van de individuele cliënt. Met alle verkregen informatie kan de cliënt (eventueel in samenspraak met huisarts, begeleiding en/of netwerk) voor zichzelf bekijken of dienstverlening onder deze voorwaarden een meerwaarde kan zijn. Het is in dit verband dan ook erg belangrijk om, met de keuze-balansoefening in het achterhoofd, de individuele keuze van de cliënt grondig te bespreken. Een effectieve afspraak met de dienstverlener kan vervolgens worden vastgelegd.

Centraal staat communicatie en het doel van dit hele proces is om enerzijds niet blind te zijn voor de mogelijke risico's die op dit moment verbonden zijn aan seksuele dienstverlening, maar anderzijds toch een antwoord te formuleren op de hoge nood die we vanuit cliënten en hun netwerk ervaren. We willen dit doen op een zo veilig en kwalitatief mogelijke manier in samenspraak met alle betrokken partijen.

Corona gedragscode voor seksuele dienstverlening

Vanuit de visie van Aditi onderschrijven zowel de medewerkers als de seksuele dienstverleners het belang van een correcte en respectvolle bejegening van de persoon die wenst beroep te doen op seksuele dienstverlening. We begrijpen het gemis van aanrakingen, knuffels en seksualiteit maar al te goed. Maar we hebben als zorgverleners ook een grote verantwoordelijkheid met betrekking tot zowel de gezondheid van onze cliënten als van onszelf.

Daarom formuleren we volgend gedragsregels voor seksuele dienstverlening:

 • Voel je jezelf niet goed, vertoon je symptomen (hoest, keelpijn, ademhalingsmoeilijkheden), dan zeg je de afspraak af.
 • De cliënt (of het netwerk) verlucht de ruimte grondig voor en na de dienstverlening. En indien mogelijk tijdens de dienstverlening.
 • De cliënt (of het netwerk) zorgt voor propere lakens.
 • Zowel de cliënt als de dienstverleners neemt apart een douche voor en na de dienstverlening. Was jezelf grondig met water en zeep.
 • Gebruik geen zeep of ontsmettingsmiddel of -gel bij het wassen van de vagina en de eikel. Gewoon water volstaat.
 • Was goed de handen.
 • Tongzoenen of zoenen kan in geen geval.
 • Cliënt en dienstverlener dragen steeds een mondmasker.
 • Vermijd het om je ogen, neus of ogen aan te raken.
 • Gebruik ook geen ontsmettingsmiddelen voor seksspeeltjes die dan ingebracht worden in het lichaam. Sekspeeltjes dienen grondig met water en zeep gewassen te worden

Volg ook de richtlijnen betreffende soa’s op: altijd een condoom of beflapje bij intiem contact of orale seksuele handelingen.

« Terug