Nieuwsbrief mei 2019: Hoe gaat Aditi samen met corona verder?

dinsdag 19 mei 2020 16:56

Voorwoord

Sinds midden maart kunnen we er niet meer omheen. Al corona wat de klok slaat. Het leven staat plots op zijn kop, niets is nog ‘gewoon’. En wat we kenden als ‘gewoon’ wordt van het ene moment op het andere ‘gevaarlijk’. Afstand houden, geen handen meer geven aan elkaar, geen ontmoetingen meer in levende lijve, geen knuffels of innige omhelzingen, … We zijn met zijn allen op onze hoede voor het kleine, onzichtbare gevaar. Het hakt zo erg in op ons leven dat we elkaar ook sterkte en moed toewensen: ‘Stay safe’, ‘zorg goed voor jezelf en voor de anderen’, ‘kunnen jullie het onder controle houden?’…

Ook de werking van Aditi viel de eerste dagen volledig stil. Vormingen, teamondersteuningen, consultgesprekken…Stekker uit het stopcontact! Alle seksuele dienstverleners kregen de boodschap dat vanaf 12 maart geen enkele dienstverlening nog mocht plaatsvinden. Ondertussen zijn we ons leven en werk aan het herpakken en aan het herorganiseren, want het wordt ‘anders’. Hoe anders, daar hebben we nog niet echt een idee van, maar dat het anders wordt, staat vast. Met deze nieuwsbrief willen we jullie informeren hoe Aditi de volgende maanden opnieuw de draad wil opnemen, maar ook hoe cliënten en voorzieningen het “nieuwe anders” ervaren. Verder willen we jullie twee uitstekende films aanraden over huidhonger en over relatievorming en seksualiteit bij personen met ASS.              

Veel leesplezier.

Nelle, Miek en Steven         

398741.w1600.bf38c88.b21b03a.q90.jpg

Heropstart face-to-face consultgesprekken en teamondersteuningen

De laatste weken hebben wij teamondersteuningen en individuele consulten enkel laten verlopen via videogesprek. De ervaringen hierrond zijn zeker positief en we blijven deze mogelijkheid ook aanbieden gedurende de volgende maanden. Maar voor sommige cliënten of teams is een videogesprek toch geen optie. Daarom zijn we ook blij om jullie te laten weten dat Aditi opnieuw individuele face-to-face consultgesprekken en teamondersteuningen kan opstarten vanaf maandag 15 juni. Eerst zullen de geannuleerde afspraken van maart, april en mei de kans krijgen om een nieuwe afspraak in te plannen en dan kunnen ook nieuwe begeleidingen en teamondersteuningen worden opgestart.
Er kan een afspraak gemaakt worden om een consultgesprek of outreach in te plannen via het algemene nummer van Aditi: 0488-870.677

Telkens zal de keuze gegeven worden om de Aditi begeleiding per video-overleg te laten verlopen (dit blijft op dit ogenblik de te prefereren weg) of via een gesprek ter plaatse. Bespreek zeker welke manier het beste past voor de cliënt of organisatie.

Prioriteit en verwachting van de overheid is om de werking op een zo veilig mogelijke manier te laten verlopen. Het is dan ook strikt noodzakelijk om de nodige veiligheidsmaatregelen in acht te nemen bij face-to-face gesprekken:

  • Iedereen die verkouden is of ziektesymptomen heeft, moet verwittigen om het consultgesprek of de teamondersteuning te annuleren ! De afspraak kan dan niet doorgaan. Een direct live gesprek kan enkel als de cliënt en de Aditi medewerker geen symptomen hebben.
  • De cliënt of de organisatie krijgt altijd de mogelijkheid om het consultgesprek per video-overleg te doen (Jitsi Meet of Skype). Aditi geeft een datum en uur en stuurt eventueel een link voor het video overleg.
  • De Aditi medewerker en de cliënt dragen steeds een mondmasker of spatscherm tijdens het gesprek.
  • De Aditi medeweker moet voor en na iedere begeleiding de mogelijkheid hebben om de handen de ontsmetten.
  • Tijdens het consultgesprek moet de 1.5 meter regel ten allen tijde kunnen gegarandeerd en gerespecteerd worden.

Online-hulp.jpg

Heropstart van seksuele dienstverlening

We begrijpen dat het geen fijne boodschap is voor veel cliënten, maar voor seksuele dienstverlening is er op dit ogenblik nog geen zicht op een mogelijke heropstart. We houden in dit verband rekening met verschillende indicatoren (richtlijnen vanuit  de overheid betreffende prostitutie, richtlijnen betreffende het ontvangen van bezoek in voorzieningen, richtlijnen betreffende social distancing, richtlijnen betreffende beperking in fysieke sociale contacten,…). Momenteel is er nog geen duidelijkheid over wanneer een mogelijke versoepeling zou kunnen optreden. We horen van enkele dienstverleners dat zij meer en meer de vraag krijgen om opnieuw afspraken te maken. Cliënten hebben opgevangen dat contactberoepen terug kunnen worden opgestart en gaan er van uit dat ook dienstverlening hieronder valt. Maar seksuele dienstverlening is geen “contactberoep” zoals kapper, pedicure of schoonheidsspecialiste. De basis van het werk als dienstverlener is immers een intiem en intens één-op-één contact, waarbij geen enkele onmiddellijke bescherming opgewassen is tegen de overdracht van dit virus.

Vermits we nog een hele tijd met dit virus zullen moeten leren leven, zijn er nog veel vragen en onduidelijkheden op welke manier dienstverlening in de toekomst mogelijk kan zijn. Aditi werkt, in overleg met artsen en ethici, aan een keuze-balans oefening. Zoals het woord het zegt, gaat het hier om een leidraad om  weloverwogen keuzes te  kunnen maken, daarbij rekening houdend met persoonlijke noden, gezondheid van jezelf en de andere en het maatschappelijk belang. De keuze-balans oefening bestaat uit 4 stappen waarbij we zoveel mogelijk vertrekken vanuit het zelfbeschikkingsrecht van zowel dienstverlener als cliënt:

  1. Een positief advies dat dienstverlening (mits bepaalde voorwaarden) opnieuw kan worden opgestart.
  2. De keuze van iedere individuele dienstverlener om na dit positief advies al dan niet terug dienstverlening te hervatten. Deze keuze is cruciaal en iedere dienstverlener bepaalt dit volledig vanuit eigen overweging.
  3. De keuze van de individuele cliënt die over volledig zelfbeschikkingsrecht beschikt. Wanneer een dienstverlening niet door de vertrouwde dienstverlener kan opgenomen worden omwille van de persoonlijke keuze van deze dienstverlener en de cliënt wenst beroep te doen op een andere dienstverlener dan zal deze vraag met grote omzichtigheid besproken worden. We willen namelijk uitsluiten dat dit aspect de initiële keuze  van de vertrouwde dienstverlener beïnvloedt.
  4. De keuze van de cliënt die onder een gerechtelijke bescherming zit. Voor deze doelgroep is het uiterst belangrijk dat er met grote omzichtigheid beslissingen worden genomen betreffende hun seksuele leven. Het uitganspunt blijft de persoonlijke keuze van deze persoon en in overleg zal dan bekeken of dienstverlening kan opgestart worden.

Echter op dit moment blijft seksuele dienstverlening onmogelijk en kunnen wij hieromtrent geen positief advies tot heropstart geven. Vanaf dit wel opnieuw mogelijk is, zullen wij hierover éénduidig met alle dienstverleners communiceren. De dienstverlener die zijn/haar werk dan wil hervatten zal op dat moment met de individuele cliënten contact opnemen om hen te laten weten dat er opnieuw een afspraak kan gemaakt worden. Daarnaast zal de dienstverlener de cliënt ook duidelijk informeren op welke manier en onder welke voorwaarden dienstverlening opnieuw kan worden opgestart.

1f69791419ae0cac2e53598831e1ae54_original.jpg

Seksualiteit in tijden van corona? Een klein overzicht van onze ervaringen met cliënten en organisaties…

De afgelopen maanden hebben we de tijd genomen om individuele opvolggesprekken met onze dienstverleners in te plannen. ‘Hoe verlopen dienstverleningen?’, ‘Hoe ervaren zij de samenwerking met Aditi en tevens de samenwerking met voorzieningen?’ … Deze gesprekken geven ons ook de mogelijkheid om bij cliënten en organisaties eens te horen hoe zij momenteel omgaan met seksualiteit. Vandaar een kleine greep van enkele verhalen die we optekenden ( *de namen zijn fictief en een casus is soms een samensmelting van verschillende verhalen).

Karin en Peter* vormen al jaren een koppel. Zij wonen in een voorziening, maar ieder in een andere leefgroep. Door de coronamaatregelen mogen ze elkaar niet meer zien. Het contact beperkt zich tot videogesprekken.
Begeleiding vond dit vrij ingrijpend en had wel wat schrik voor de gevolgen van deze maatregel. Er werd even afgewogen of niet beter één van de twee van leefgroep zou verhuizen zodat ze de quarantaine samen konden doorbrengen. Na een tijdje merkte men op dat beiden elkaar niet zo erg leken te missen. De verwachte emotionele ‘driftbuien’ bleven weg. Beide bewoners werden tegen alle verwachtingen in zelfs rustiger.
We mogen ons zeker de vraag stellen of sommige relaties soms niet teveel vergen van mensen met een beperking. Het denkbeeld ‘een relatie moet want dit is het ultieme geluk’ is niet altijd correct. De relationele quarantaine kan misschien wel aangegrepen worden om met sommige bewoners in gesprek te gaan over zich goed voelen, verwachtingen binnen relaties en ook gewoon single mogen zijn.

Jos* is 84 jaar en woont op de afdeling voor mensen met dementie. Hij krijgt iedere dag bezoek van zijn echtgenote die nog thuis woont. Van de ene dag op de andere mogen ze elkaar niet meer zien. Jos is hierdoor erg verward, doolt meer dan anders rond en lijkt zijn vrouw te zoeken. Hij vindt rust bij een andere bewoonster van de afdeling. Samen lopen ze hand in hand, ze zoeken elkaar op, zelfs ’s nachts.
De zorgkundigen weten niet goed hoe omgaan met deze “coronarelatie”. Het zorgt voor wat spanning tussen teamleden. Moeten we dit toelaten? Moet de echtgenote op de hoogte gebracht worden? Hoe moet dit dan gebeuren? Breng je zo’n boodschap via telefoon?...
Dat mensen met dementie door de coronaspanning meer verwarring ervaren is op zich niet raar. Het vinden van rust en veiligheid bij een andere vrouw waarin Jos misschien zijn eigen vrouw ervaart, kan belangrijk zijn. Net zoals het gesprek met de echtgenote om te kaderen dat dit geen ‘vreemdgaan’ is maar dat hij haar mogelijks mist en veiligheid zoekt en vindt bij een medebewoonster. Ga deze gesprekken zeker niet uit de weg. Maar probeer hier vanuit vertrouwen en betrouwbaarheid van de organisatie een begripvol gesprek rond te voeren.

Joris* is een persoon met een verstandelijke beperking en autisme. Hij mist zijn dienstverleenster waar hij iedere maand beroep op doet. Begeleiders vragen zich af of Joris zou kunnen geholpen zijn met het aanbod van de commerciële virtuele seks. (Seksuele dienstverleners vanuit Aditi bieden geen virtuele seksbeleving aan)
Of virtuele seks of cyberseks een antwoord is op de vraag van de cliënt hangt af van verschillende  factoren. Het blijft belangrijk om beeldvorming op te maken en de cliënt goed te bevragen naar zijn of haar noden. Waar heeft hij of zij nu juist vraag naar? Gaat het om individuele lustbeleving op zich of speelt ook seksuele hechting en verbindende interactie een belangrijke rol? Daarnaast blijft het uiteraard belangrijk om goede informatie te geven wat virtuele seks nu juist is. Sites die virtuele seksbeleving aanbieden blijven uiteraard commerciële sites. Het accent ligt hier op ‘verkoop’ en ‘winst maken’. Het is belangrijk dat cliënten zich hiervan goed bewust zijn opdat het commerciële aspect niet onnodig gaat frustreren.

Annabelle* is een vrouw van 48 jaar met een fysieke beperking. Zij mist haar seksuele dienstverlener. Het is voor haar de enige liefdevolle aanraking naast de vele zorgzame doch louter functionele aanrakingen.
Seksuele dienstverleningen kunnen momenteel niet aangeboden worden. Maar cliënten die het moeilijk hebben, krijgen zeker de kans om met hun dienstverlener eens te bellen. Sommige dienstverleningen lopen al 10 jaar en dat er zo gedurende al deze jaren een vertrouwensband werd opgebouwd is niet meer dan logisch. We merken ook een grote betrokkenheid vanuit de dienstverleners. Ook wat betreft de periode wanneer maatregelen vanuit de overheid zullen versoepeld worden. Tegelijkertijd zien we een oprechte bezorgdheid bij cliënten betreffende hun dienstverlener. Voor ons als organisatie is dit hartverwarmend.
Want het is voor vele van onze cliënten een verwarrende tijd. Of zoals één van onze dienstverleners het zo mooi benoemde: “Onze handen die anders zo helend zijn, kunnen nu een gevaar zijn voor onze cliënten…maar het komt goed”.

Zit je als team met vragen, stel ze ons?

Heb je vragen over andere vormen van seksbeleving zoals virtuele seks, seksspeeltjes, sekspoppen ….of zit je als team op een andere golflengte qua aanpak van een seksueel probleem of vraag, dan maken we graag een beeldvorming op en geven we graag advies via video-overleg of via een concrete teamondersteuning (€ 5,34/u + vervoerskosten).

Contacteer ons gerust en dan leggen we zo spoedig mogelijk een overleg vast.

5755d338-ca53-d2e5-3553-629beaed6993._RI_SX940_.jpg

Animatiefilm rond ASS en relaties: Mind my Mind

‘Mind my Mind’ van de Nederlandse Floor Adams is een wonderlijke animatiefilm die we warm willen aanbevelen. De film werd dit jaar opgenomen in de shortlist voor de oscars en kaapte reeds verschillende grote prijzen in binnen- en buitenland.  Wat gebeurt er in het hoofd van iemand met autisme? Hoe komen indrukken binnen en hoe worden complexe sociale situaties zoals boosheid en verliefdheid verwerkt? Het is niet eenvoudig uit te leggen… Maar zoals wel vaker zeggen beelden meer dan woorden. En sommige beelden doen dat op een ronduit prachtige manier! De kortfilm brengt het verhaal van Chris, een man met autisme, en het mannetje in zijn hoofd. Samen worden ze geconfronteerd met de sociale en emotionele uitdagingen van het leven waarin ze zich staande proberen te houden.

De film is in België via VOD voor 2 euro te bekijken op Dalton.be: https://www.dalton.be/kortfilms/video/mind-my-mind 
De DVD is een gelimiteerde uitgave met lesfiche en is enkel te verkrijgen voor 20 euro via de Daltonshop: http://www.daltonshop.be/mind-my-mind-dvd-lesfiche.html

Dalton Distribution ontwikkelde deze lesfiche in samenwerking met JEF (jeugdfilm.be). Je kan Mind My Mind met lesfiche ook terugvinden op hun kortfilmkanaal op Vimeo. Daar kan je film en lesmap bekijken voor 4 euro. De bijhorende lesfiche kan je gratis downloaden. 

Een must voor iedereen die professioneel of in het dagelijkse leven werkt met en rond autisme.
Mind-My-Mind-1024x487.png

#Bloomforchange

Samen als front tegen seksueel geweld: Aditi vzw is trotse partner van/ondersteunt #bloomforchange. Omdat de strijd tegen seksueel geweld prioriteit is. Omdat de slachtoffers onze steun verdienen. Omdat wij de verandering zijn. Laat ons samen groeien en onderteken de actiepunten op www.bloomforchange.be.

bloom.jpg

1712 Hulplijn (seksueel) geweld

Graag geven we jullie nog mee dat de hulplijn voor (seksueel) geweld tijdens deze corona-crisissituatie uitgebreide openingsuren heeft.
1712 is een professionele hulplijn voor burgers met vragen over geweld. Tijdens de coronacrisis ziet hulplijn 1712 een toename van het aantal oproepen over familiaal geweld (kindermishandeling, partnergeweld, ouderenmis(be)handeling,…)

Uitgebreide openingsuren: hulplijn 1712 is 50% meer bereikbaar in vergelijking met vorige maand. Telefoon: maandag tot vrijdag van 9u tot 18u.
Chat: maandag tot donderdag van 13u tot 20u.

Aan het begin van de coronacrisis lanceerde 1712 de  printbare poster Omgaan met conflicten in het gezin tijdens de coronacrisis. 5 Tips’. De poster bevat tips over hoe je kunt omgaan met conflicten in het gezin en vermeldt hulplijn 1712 en de belangrijkste noodnummers. Via deze link vind je aantrekkelijke visuals van de poster voor op sociale media en via deze link vind je de animatiefilm met dezelfde tips.

1712.JPG

« Terug