Aditi vzw en seksuele dienstverlening in corona-tijden

vrijdag 17 april 2020 10:42

Graag willen we jullie met deze korte nieuwsbrief een update geven betreffende de werking van Aditi vzw en seksuele dienstverlening in deze toch bijzondere en ontwrichte tijden. Veel van onze cliënten beleven moeilijke momenten. We horen van overal dat door social distancing en door de genomen maatregelen, erg veel personen met een beperking en kwetsbare ouderen nu meer dan ooit nood hebben aan intimiteit en ook sterk huidhonger ervaren, maar aanrakingen zijn nu niet mogelijk. Seksuologe Rika Ponnet verwoordt het treffend op de VRT nieuws website (intimiteit, seksualiteit of huidhonger is een basale behoefte).

Seksuele dienstverlening

Reeds op 12 maart (nog voor de richtlijnen vanuit de overheid werden verstuurd) heeft Aditi vzw naar alle dienstverleners gecommuniceerd dat seksuele dienstverlening tot nader order on-hold wordt gezet. Bijna dagelijks krijgen we de vraag hoe lang dit zal duren en steeds opnieuw dienen we hierop te antwoorden: we weten het niet. Toch mogen we er van uit gaan dat dit nog een heel eind zal duren. Wanneer onze samenleving in de nabije toekomst langzaam opnieuw de activiteiten zal hernemen, wil dit immers nog niet zeggen dat ook seksuele dienstverlening opnieuw zal kunnen opgestart worden. Het gaat bij dienstverlening immers om zeer nabij en intiem contact in al zijn vormen, waarbij er het hoogst mogelijke risico op overdracht van het virus is. Aditi vzw zal zich daarom ten gepaste tijde laten adviseren om een zo duidelijk en goed mogelijk advies  te kunnen formuleren inzake het hervatten van seksuele dienstverlening en we zullen hier dan uiteraard ook terug over communiceren. Voor een grote groep van onze cliënten is het soms moeilijk om de complexiteit van deze boodschap op een bevattelijke en toch correcte manier door te geven. Open Thuis Limburg heeft samen met ZITDATZO in dit verband twee filmpjes gemaakt om de hele situatie op een begrijpelijke manier (oa via picto’s) over te brengen. Het ene filmpje is wat trager opgesteld om een diepe verwerking mogelijk te maken, het andere is wat flitsender opgebouwd om cliënten met een kortere aandachtspanne ook te bereiken. De twee video’s zijn vrij toegankelijk via YouTube (https://youtu.be/W5tHz_APUJQ en https://youtu.be/Oci7-4Gx-GM ).

Virtuele seksuele dienstverlening

Af en toe krijgen we ook de vraag of in deze lastige periode er geen mogelijkheid bestaat om op een virtuele manier seksualiteit te beleven met dienstverleners (webcam, cyber- of telefoonseks, …). Vanuit Aditi kunnen we deze vorm van seksualiteitsbeleving niet ondersteunen en dit omwille van verschillende redenen. Het is geen opdracht binnen het concept van seksuele dienstverlening (het is natuurlijk wel een aanbod uit het reguliere sekswerk) en het grootste deel van de dienstverleners zien deze vorm van seksualiteitsbeleving niet zitten. Daarnaast kan de veiligheid van de dienstverlener niet gegarandeerd worden (denk aan het opnemen van beelden via de webcam). Verder is het onmogelijk om de betaling van cyber- of telefoonseks op een goede manier te regelen. Omwille van deze redenen bieden seksuele dienstverleners deze vorm van seksbeleving niet aan. Wel hebben we de beslissing genomen dat dienstverleners tijdens deze moeilijk periode uitzonderlijk contact mogen opnemen met hun cliënten om te polsen hoe het met hen gaat. We horen immers ook heel wat bezorgdheid bij dienstverleners over het lot van hun cliënten en ook vice versa, cliënten die willen horen of alles goed gaat met hun dienstverlener. Een kort telefoontje of skypegesprek om even met elkaar te praten kan in deze coronaperiode immers wonderen doen.

Opvolggesprekken met seksuele dienstverleners

Deze periode geeft ons nu de mogelijkheid om individuele opvolggesprekken met dienstverleners in te plannen. Dit is op zich  niet nieuw. Opvolggesprekken met dienstverleners behoren tot de opdracht van Aditi, maar in de praktijk kunnen we hier jammer genoeg niet altijd de nodige tijd voor vrijmaken. Dit kan nu dus wel. Zo wordt er met iedere dienstverlener momenteel een online gesprek ingepland om de dienstverleningen te bespreken en mogelijke aandachtspunten verder aan te scherpen. Na het overleg zal er ook een korte communicatie zijn naar de client en /of het netwerk (indien we hier de toestemming voor hebben).

Aditi vzw en de dagelijkse werking: we blijven open!!!

Consultgesprekken

Op de veiligheidsraad van woensdag 15 april werd beslist dat de huidige lockdown periode nog tot 3 mei zal worden aangehouden. Tijdens deze periode is het niet mogelijk om de normale face-to-face consultgesprekken te organiseren. Maar we kunnen eventueel de geplande consultgesprekken wel online via videoverbinding doen. Er kunnen ook afspraken gemaakt worden om nieuwe video consultgesprekken te doen tijdens deze periode. Let wel, indien het consultgesprekken met nieuwe vragen voor seksuele dienstverlening betreft, dan kan het gesprek wel, maar zullen we moeten wachten met de concrete dienstverlening zelf tot de situatie dit toelaat (cfr het vorige punt). De tarieven voor online video consultgesprekken blijven dezelfde als face-to-face gesprekken (enkel de vervoerskosten vallen uiteraard weg). Na 3 mei evalueren we de situatie opnieuw om te bekijken of face-to-face consultgesprekken opnieuw mogelijk zijn.

Mobiele outreach en teamondersteuning

Ook hier gelden dezelfde voorwaarden als bij consultgesprekken. Teamondersteuningen ter plekke zijn niet mogelijk tot wanneer de overheid opnieuw groen licht geeft. De gemaakte afspraken en eventuele nieuwe afspraken kunnen wel per online videooverleg gebeuren. Ook hier blijven de tarieven dezelfde (zonder vervoerskosten).

Tot slot...

Het blijven moeilijke en onzekere tijden en we kunnen ons maar half voorstellen hoe erg de situatie in woonzorgcentra en voorzieningen voor mensen met een beperking werkelijk zijn. Vandaar dat we vanuit Aditi jullie allen ook een hart onder de riem willen steken.

hart onder de riem.png

Indien er cliënten, hulpverleners of families ontroerende, grappige of inspirerende verhalen hebben over zichzelf, cliënten of koppels en ‘seksualiteit en intimiteit in corona tijden’ mogen jullie dit gerust met ons delen. We verwerken deze dan anoniem in een volgende nieuwsbrief. We horen dat het gemis voor sommigen heel groot is, maar eveneens krijgen we hartverwarmende berichten door van creatieve alternatieven of tijdelijke tussenoplossingen. Dit kan voor anderen begeesterend en inspirerend werken.

Stay safe, stick to the rules.
Met z’n allen komen we er wel door!

Het Aditi Team 
Miek, Nelle en Steven

« Terug