Open opleidingsaanbod 2023 Aditi vzw

donderdag 17 november 2022 12:56

Reeds enkele jaren is Aditi het referentiecentrum wat betreft opleidingen seksuele gezondheid, intimiteit en seksualiteit in een zorgcontext. Wij richten ons specifiek naar professionelen in de ouderenzorg, de zorg voor personen met een beperking en de geestelijke gezondheidszorg en jaarlijks geven wij een 150-tal opleidingen in voorzieningen, woonzorgcentra en psychiatrische centra.

Jaarlijks organiseren we ook enkele open opleidingen waarop individuele personen uit verschillende voorzieningen kunnen aansluiten en ook voor 2023 willen we met deze mail een overzicht bieden van alle open vormingen die gepland staan.

We willen zeker de aandacht vestigen op onze vierdaagse open opleiding tot referentiepersoon Relaties - Intimiteit - Seksualiteit (RIS) specifiek voor de ouderenzorg. Deze vierdaagse zullen we in 2023 in vier provincies organiseren. Maar ook onze gekende en beproefde tweedaagse opleidingen "Let's talk about sex" specifiek voor de sector voor personen met een beperking en de ouderenzorg verdienen zeker jullie aandacht. Voor de directies van woonzorgcentra, voorzieningen voor personen met een beperking, psychiatrische centra en diensten geestelijke gezondheidszorg is er onze specifieke opleiding "Let's talk about sex - Directies".

We nemen jullie graag even in mee ons open aanbod voor 2023.

Het Aditi Team

1507296103693

Dit is dé referentieopleiding voor zorgprofessionals in de sector voor personen met een beperking en de ouderenzorg die willen mee zijn met alle belangrijke aspecten rond de thematiek van intimiteit/seksualiteit en seksuele gezondheid van bewoners, cliënten en zorgvragers.

In deze 2-daagse interactieve vorming staan we stil bij een aantal deelaspecten als:
    • Wat is nu juist seksualiteit?
    • Wanneer is iemand seksueel gezond?
    • Welke seksuele rechten hebben mensen en hoe vertalen we dit naar
       mensen met een beperking, ouderen of mensen met  een psychische
       kwetsbaarheid?
    • Wanneer is er sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag?
    • ...

We leren om een beeldvorming “seksueel functioneren” op te maken. We gaan onze eigen grenzen onder de loep nemen. We leren in gesprek gaan met de cliënt/bewoner, familie en collega’s, …. Kernwoorden van deze vorming zijn: (zelf)reflectie, grenzen en grenzen verleggen, visieverruiming, bespreekbaarheid van de seksuele gezondheid. Na deze vorming heb je een degelijk fundament om met het thema relaties, intimiteit, seksualiteit en seksuele gezondheid aan de slag te gaan binnen jouw organisatie.

Data en locatie

Let’s talk about sex – personen met een beperking en psychische kwetsbaarheid

 • Donderdag 2 maart en donderdag 9 maart – Sensoa/Aditi – Antwerpen
 • Dinsdag 23 mei en dinsdag 30 mei – Sensoa/Aditi – Antwerpen
 • Dinsdag 12 september en dinsdag 19 september – Konekt – Gent

Let’s talk about sex – ouderenzorg, thuiszorg en wzc’s

 • Dinsdag 18 april en dinsdag 25 april – Sensoa/Aditi – Antwerpen
 • Dinsdag 3 oktober en dinsdag 10 oktober - Konekt – Gent

Kostprijs voor deze tweedaagse opleiding (inclusief broodjeslunch)

 • 240 € per persoon voor leden
 • 300 € per persoon voor niet-leden

Bij interesse kan je best zo snel mogelijk inschrijven want meestal zijn deze opleidingen snel volzet.

Inschrijven via mail naar steven.deweirdt@aditivzw.be met vermelding van data en de juiste vorming waarvoor je wil inschrijven (personen met een beperking of ouderenzorg).
Enkele weken voor de opleiding ontvang je dan alle praktische details en de factuur.

directies

Na het succes van de eerste open opleiding "Let's talk about sex voor stafleden en directies" in 2022 en de erg positieve feedback willen we ook deze opleiding graag opnieuw organiseren.

In deze opleiding van één dag bekijken we hoe het zit met de seksuele gezondheid van de cliënten/bewoners binnen jouw organisatie? Heb je hier als directie enig idee van? Heb je als directie enig idee hoe vaak er medicatie wordt voorgeschreven om seksuele behoeften te onderdrukken? Zijn zorgprofessionelen voldoende gevormd en bekwaam om met het thema seksualiteit om te gaan? Worden deze competenties gecheckt? Geëvalueerd? Wat gebeurt er bij situaties van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Weten cliënten/bewoners, medewerkers of familie bij wie ze een melding kunnen maken en wat er vervolgens met een melding gebeurt? Bestaat er een beleid relaties, intimiteit en seksualiteit binnen jouw organisatie? Kunnen cliënten/bewoners beroep doen op seksuele dienstverlening of een sekswerker? …
Op een interactieve manier gaan we met elkaar in gesprek over thema’s als seksuele gezondheid, privacy, relaties, grensoverschrijdend gedrag, … Aan al deze thema’s wordt de nodige informatie en doorverwijzers gekoppeld. Deze vorming scherpt de kennis over beleidsaspecten betreffende seksuele gezondheid van zorgvragers aan, het prikkelt de bewustwording en motiveert om met het thema actiever aan de slag te gaan binnen jouw organisatie.
Kernwoorden van deze vorming zijn visie en beleid, cultuur van bespreekbaarheid, ethische grenzen en morele opdrachten.

Data en locatie

 • Donderdag 15 juni – Sensoa/Aditi – Antwerpen
 • Dinsdag 12 december – Konekt – Gent

Kostprijs voor deze opleiding (inclusief broodjeslunch)

 • 150 € per persoon voor leden
 • 200 € per persoon voor niet-leden

Inschrijven via mail naar steven.deweirdt@aditivzw.be.
Enkele weken voor de vorming ontvang je dan alle praktische details en de factuur.

Foto RIS

In 2022 hebben we voor de allereerste keer deze nieuwe opleiding in de vorm van een pilootproject georganiseerd. Er werd werd een impactstudie gemaakt en de algemene evaluatie van deze vierdaagse opleiding werd ook besproken met de overheid en het kabinet Welzijn. Dit pilootproject bleek een schot in de roos! Vanaf nu is het de bedoeling om deze opleiding vier maal per jaar te geven zodat elk woonzorgcentrum  in Vlaanderen de mogelijkheid krijgt tot de opleiding van een referentiepersoon.

Deze open opleiding, specifiek gericht naar de ouderenzorg en woonzorgcentra,  betreft een samenwerking van verschillende partners waaronder Aditi vzw, Sensoa, de Regenboogambassadeurs, het Expertise Centrum Dementie Paradox en enkele gerontologen.

Binnen ieder woonzorgcentrum zou er een cultuur moeten bestaan waarin relaties, intimiteit en seksualiteit van de bewoner in al haar mogelijke dimensies bespreekbaar zijn. Om als organisatie te groeien naar een dergelijke cultuur is het nodig om een visie en beleid betreffende deze thematiek uit te werken, te implementeren, continu te evalueren en daar waar nodig bij te sturen en te borgen. Dit kan enkel slagen wanneer binnen de organisatie één of meerdere personen aangesteld worden om deze rol ook daadwerkelijk te vervullen. We noemen deze personen de referentiepersonen relaties, intimiteit en seksualiteit: kortweg de referentiepersoon RIS.

Deze vorming bestaat uit acht modules verspreid over vier dagen.
Kernthema’s van deze modules zijn:
Module 1: Kennismaking met enkele seksuologische begrippen
Module 2: Beeldvorming en feiten over ouderen en seksualiteit
Module 3: Veroudering en seksualiteit (biologische en psychologische benadering)
Module 4: Aandacht voor LGBTQ+ binnen het woonzorgcentrum
Module 5: Seksualiteit bij mensen met dementie
Module 6: Vlaggensysteem in de ouderenzorg
Module 7: Visie- en beleidsontwikkeling
Module 8: Gesprekstechnieken

Idealiter schrijven zich voor deze opleiding twee personen per wzc zich in: iemand vanuit staf/directie/beleid en iemand met een meer uitvoerende zorgachtergrond (vb (hoofd)verpleegkundige - referentiepersoon dementie, ...).

Een gedetailleerde beschrijving van deze opleiding kan je doornemen via deze link.

Data en locatie

Sessie 1 – Oost Vlaanderen - wzc De Toekomst (Aalst)

dinsdag 28 februari -  dinsdag 7 maart -  dinsdag 14 maart -  dinsdag 21 maart

Sessie 2 – Antwerpen - Sensoa/Aditi (Antwerpen)

dinsdag 7 maart  - dinsdag 14 maart - dinsdag 21 maart -  dinsdag 28 maart

Sessie 3 – Limburg - wzc Gaerveld (Hasselt)

dinsdag 7 november -  dinsdag 14 november -  dinsdag 21 november - dinsdag 28 november

Sessie 4 – Vlaams Brabant - wzc Hestia (Wemmel)

dinsdag 14 november -  dinsdag 21 november -  dinsdag 28 november -  dinsdag 5 december

Kostprijs voor deze opleiding van vier volledige dagen (inclusief broodjeslunch)

 • € 650 per persoon (indien 1 inschrijving vanuit het wzc)
 • € 600 per persoon (indien 2 inschrijvingen vanuit het wzc)

Inschrijven via mail naar steven.deweirdt@aditivzw.be.
Enkele weken voor de vorming ontvang je dan alle praktische details en de factuur.

« Terug