Open opleiding: Referentiepersoon relaties, intimiteit en seksualiteit (RIS) in het wzc

Foto RIS.jpgvrijdag 29 juli 2022 11:21

Voor de tweede maal organiseren we, in samenwerking met verschillende partners (waaronder Aditi vzw, Sensoa, de Regenboogambassadeurs, het Expertise Centrum Dementie Paradox en enkele gerontologen) deze open opleiding, specifiek gericht naar de ouderenzorg en woonzorgcentra.

Binnen ieder woonzorgcentrum zou er een cultuur moeten bestaan waarin relaties, intimiteit en seksualiteit van de bewoner in al haar mogelijke dimensies bespreekbaar zijn. Om als organisatie te groeien naar een dergelijke cultuur is het nodig om een visie en beleid betreffende deze thematiek uit te werken, te implementeren, continu te evalueren en daar waar nodig bij te sturen en te borgen. Dit kan enkel slagen wanneer binnen de organisatie één of meerdere personen aangesteld worden om deze rol ook daadwerkelijk te vervullen. We noemen deze personen de referentiepersonen relaties, intimiteit en seksualiteit: kortweg de referentiepersoon RIS.


Deze vorming bestaat uit acht modules verspreid over vier dagen.
Kernthema’s van deze modules zijn:
Module 1: Kennismaking met enkele seksuologische begrippen
Module 2: Beeldvorming en feiten over ouderen en seksualiteit
Module 3: Veroudering en seksualiteit (biologische en psychologische benadering)
Module 4: Aandacht voor LGBTQ+ binnen het woonzorgcentrum
Module 5: Seksualiteit bij mensen met dementie
Module 6: Vlaggensysteem in de ouderenzorg
Module 7: Visie- en beleidsontwikkeling
Module8: Gesprekstechnieken

Idealiter schrijven zich voor deze opleiding twee personen per wzc zich in: iemand vanuit staf/directie/beleid en iemand met een meer uitvoerende zorgachtergrond (vb (hoofd)verpleegkundige - referentiepersoon dementie, ...).

Data

De opleiding wordt georganiseerd in Gent op vier donderdagen in oktober:
6 – 13 – 20 en 27 oktober

Kostprijs voor deze opleiding van vier volledige dagen (inclusief broodjeslunch)

  • € 650 per persoon (indien 1 inschrijving vanuit het wzc)
  • € 600 per persoon (indien 2 inschrijvingen vanuit het wzc)

Inschrijven via mail naar steven.deweirdt@aditivzw.be.
Enkele weken voor de vorming ontvang je dan alle praktische details en de factuur.

« Terug