Heropstart seksuele dienstverlening vanaf 9 juni

02-06-2021 16:39 02-06-2021 16:39

‘Wil je snel gaan, ga dan alleen. Wil je ver komen, ga dan samen‘.”  
Dit was het motto dat we het voorbije anderhalf jaar hebben getracht voorop te stellen in ons beleid rond corona en seksuele dienstverlening. En samen met jullie zijn we op een erg fijne en constructieve manier omgegaan met deze toch wel behoorlijk pittige uitdaging.
We spreken ondertussen niet meer van de ‘exit-strategie’. Beter kunnen we het benoemen als de 2de heropstart. En laat ons hopen dat het ook de laatste zal zijn. Deze heropstart verschilt niet zo heel veel met de vorige van 15 juli 2020. Maar we vinden het wel belangrijk om de informatie even terug op te frissen. Een nieuwe start vraagt uiteraard opnieuw een goede communicatie met onze dienstverleners, de cliënten en hun netwerk.

Daarom willen we vragen om deze tekst grondig door te lezen!

Ook al zijn reeds grote groepen mensen gevaccineerd, er is een grote kans dat het coronavirus nooit volledig zal verdwijnen en dat we dus de volgende jaren met een (verkleind) risico zullen moeten blijven rekening houden. Het is belangrijk dat we ons hier bewust van blijven en dat we de risico’s voor onszelf, onze (directe) omgeving en die van de cliënten zo goed als mogelijk blijven inschatten. De afweging om nu op dit moment al dan niet terug dienstverlening op te starten, met of zonder vaccinatie achter de rug, kan wederom spanningsvelden met zich meebrengen:

 • De autonomie van mensen versus het inperken van autonomie
 • Weldoen versus niet-schaden
 • Het maatschappelijk belang versus het individueel belang

Dit document werd opgesteld om de dienstverleners, de cliënten die beroep doen op seksuele dienstverlening en het netwerk (begeleiders, familie, voorzieningen) een houvast te bezorgen hoe we in deze coronatijden met seksuele dienstverlening verder kunnen omgaan.

In een eerste fase van de 2de lockdown (vanaf 01-11-2020) gold opnieuw het negatieve advies voor seksuele dienstverlening vanuit Aditi. Het is pas nu de algemene maatregelen vanuit de overheid enigszins versoepelen dat we kunnen denken aan een mogelijke heropstart van dienstverlening (met opnieuw de nodige restricties). We willen hierbij opnieuw vertrekken vanuit het hoogst mogelijke zelfbeschikkingsrecht van zowel cliënt als dienstverlener maar rekening houdend met adviezen vanuit medische en ethische hoek.

Onderstaande keuze-balansoefening vertrekt vanuit (seksuele) rechten van mensen, met name het recht van ieder om zelf beslissingen te mogen nemen, zonder dwang en met volle overtuiging. Seksueel recht houdt ook in dat mensen goed geïnformeerd zijn en op basis van juiste informatie de juiste beslissingen voor zichzelf kunnen nemen. Daarenboven betekent seksueel recht ook dat seksualiteit in gezonde en veilige omstandigheden dient beleefd te worden en dat niemand kan gedwongen worden in het stellen van seksuele handelingen. We hopen met deze keuze-balansoefening een houvast te geven om te bekijken of en hoe seksuele dienstverlening terug kan opgestart worden.

De keuze-balansoefening werd terug gebracht tot 3 stappen.

 • Stap 1 heeft betrekking op o.a. het advies betreffende algemeen sekswerk, de adviezen vanuit het VAPH en de adviezen naar woonzorgcentra en voorzieningen.
 • Stap 2 heeft betrekking op de keuze van iedere individuele seksuele dienstverlener. Dit is de persoon die de seksuele zorg aanbiedt. Zijn of haar beslissing is cruciaal en bijgevolg de eerste stap die dient besproken te worden.
 • Stap 3 heeft betrekking op de keuze van de cliënt. De cliënt is de persoon die de seksuele zorg aanvraagt.

Het zal dan ook van belang zijn om helder en duidelijk met de cliënt (en/of het netwerk) te overleggen. Het bespreken en erkennen van de spanningsvelden kan verduidelijking geven. Tevens is het belangrijk om duidelijk te bespreken welke handelingen mogelijk zijn en wat de inhoud van de dienstverlening kan zijn zodat de cliënt kan afwegen of seksuele dienstverlening voor hem/haar een meerwaarde kan bieden. Wat dit betreft geven we achteraan nogmaals de corona richtlijnen en gedragscode voor goede en veilige dienstverlening mee.

Stap 1: Maatregelen vanuit de overheid

Algemene maatregelen die voorlopig van kracht blijven:

 • Als je ziek bent, blijf thuis en contacteer je arts voor advies en opvolging.
 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Hou minstens 1,5 meter afstand.
 • Draag een mondmasker.
 • Zorg voor voldoende ventilatie.

Specifieke info https://www.info-coronavirus.be/nl/

Vanaf 9 juni 2021 gaan we een nieuwe fase in van de afbouw van coronamaatregelen. Vanuit de overheid werd gecommuniceerd dat seksuele dienstverlening opnieuw toegelaten zal zijn.  

Belangrijk !!

Dit alles in overweging genomen stellen we dat vanaf 9 juni 2021 er opnieuw afspraken kunnen gemaakt worden voor seksuele dienstverlening. We willen vragen om nog geen afspraken te beginnen inplannen voor 9 juni omdat we helemaal zeker willen zijn dat de vooropgestelde parameters voor de heropstart (minder dan 500 Covid-patiënten op intensieve zorg en 80% van de kwetsbare bevolking gevaccineerd) ook daadwerkelijk gehaald worden. Maar de huidige cijfers zien er wat dit betreft hoopgevend uit.

Indien het verloop van de epidemie in negatieve zin weer opnieuw verandert en maatregelen wederom verstrengd worden, zullen we hier terug over communiceren.

Stap 2: De keuze van de dienstverlener

De persoonlijke keuze van heropstart van dienstverlening zal veel te maken hebben met de uiteindelijke vaccinatie (alle info over vaccinatie kan je vinden op de officiële vaccinatie-website).

 • Ben ik gevaccineerd?
  • Ja!
   Dan geldt vanaf 2 weken na de eerste vaccinatie:
   • Minder risico op ernstige ziekte door COVID-19. Coronavaccinatie beschermt je voor bijna 100% tegen ernstige vormen van COVID-19.
   • Je bent minder besmettelijk. Ben je gevaccineerd en kom je met het virus in contact, dan ben je niet alleen zelf beter beschermd, maar zal ook je virale lading lager zijn dan wanneer je niet gevaccineerd bent. Dat betekent dat je minder snel andere mensen kan besmetten. 
   • Je helpt de verspreiding van het virus (en mogelijke varianten) tegen te gaan. Voor een optimale doeltreffendheid van het vaccin bij de bevolking en het ontstaan van groepsimmuniteit, zou minstens 70% à 80% van de Belgen zich moeten laten vaccineren. Groepsimmuniteit wil zeggen dat een voldoende grote groep mensen weerstand heeft opgebouwd tegen het virus, waardoor het niet meer of nog maar zeer moeilijk kan circuleren. Zo zal het virus geen kans meer krijgen om zich massaal te verspreiden en een ernstige epidemie te veroorzaken met bijhorende lockdown maatregelen. En hoe sneller de vaccinatiegraad stijgt, hoe sneller ook de maatregelen versoepeld kunnen worden. Bovendien kan het virus zich bij groepsimmuniteit niet blijven vermenigvuldigen, waardoor nieuwe varianten minder kans krijgen.
   • Je beschermt kwetsbare mensen die niet gevaccineerd kunnen worden. Als er voldoende mensen gevaccineerd zijn, zal  de groepsimmuniteit ook de personen beschermen die niet gevaccineerd kunnen of mogen worden.
  • Nee!
   Ben je als dienstverlener nog niet gevaccineerd of wens je geen vaccinatie, dan raden wij vanuit Aditi aan om vóór dienstverlening een PCR test of een zelftest af te nemen. Indien dit allemaal niet mogelijk is dan raden wij voorlopig dienstverlening af. Hou er immers steeds rekening mee dat er in je naaste omgeving misschien ook mensen zijn die niet kunnen gevaccineerd worden.
   Uiteraard kan het zijn dat de cliënt nog geen dienstverlening wenst omdat de dienstverlener niet gevaccineerd  is. Hierover kan geen discussie bestaan omdat dit tot het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt behoort.
 • Bij ziektesymptomen stel je de dienstverlening steeds uit. Contacteer je arts voor verder advies en opvolging.

Stap 3: De keuze van de cliënt

Hier willen we dezelfde bedenking betreffende de vaccinatie meegeven als voor de dienstverlener.
Vanaf een cliënt gevaccineerd is kan dienstverlening opnieuw worden opgestart, maar dienen voorlopig nog wel de corona-gedragsregels voor dienstverlening gevolgd te worden (zie onderaan deze nieuwsbrief).

Indien een cliënt niet is gevaccineerd of geen vaccinatie wenst  dan raden wij cliënten vanuit Aditi aan om vóór dienstverlening een PCR test of een zelftest af te nemen. Indien dit allemaal niet mogelijk is dan raden wij voorlopig dienstverlening af. Hou er immers steeds rekening mee dat er in je naaste omgeving misschien ook mensen zijn die niet kunnen gevaccineerd worden.

Uiteraard kan het zijn dat de individuele dienstverlener van de cliënt geen dienstverlening wenst op te nemen indien de cliënt niet is gevaccineerd. Hierover kan geen discussie bestaan omdat dit tot het zelfbeschikkingsrecht van de dienstverlener behoort.

Bij ziektesymptomen stel je de dienstverlening steeds uit en verwittig je de dienstverlener. Contacteer je arts voor verder advies en opvolging.

Corona gedragscode voor seksuele dienstverlening

Vanuit de visie van Aditi onderschrijven zowel de medewerkers als de seksuele dienstverleners het belang van een correcte en respectvolle bejegening van de persoon die wenst beroep te doen op seksuele dienstverlening. We begrijpen het gemis van  aanrakingen, knuffels en seksualiteit maar al te goed. Maar we hebben als zorgverleners ook een grote verantwoordelijkheid met betrekking tot zowel de gezondheid van onze cliënten als van onszelf. 

Daarom formuleren we volgende belangrijke gedragsregels: 

 • Draag voorlopig nog steeds een mondmasker tijdens de dienstverlening – enkel tijdens orale seksuele handelingen kan het mondmasker even af.
 • Volg de richtlijnen betreffende soa’s op: condoom of beflapje bij intiem contact of orale seksuele handelingen
 • Voel je jezelf niet goed, vertoon je symptomen (hoest, keelpijn, ademhalingsmoeilijkheden, ...), zeg dan de afspraak onmiddellijk af 
 • De cliënt (of het netwerk) verlucht de ruimte grondig voor en na de dienstverlening. En indien mogelijk ook tijdens de dienstverlening
 • De cliënt (of het netwerk) zorgt voor propere lakens
 • Zowel de cliënt als de dienstverleners neemt een douche voor en na de dienstverlening. Was jezelf grondig met water en zeep
 • Gebruik geen zeep of ontsmettingsmiddel of -gel bij het wassen van de vagina en de eikel. Gewoon water volstaat 
 • Was goed de handen 
 • Tongzoenen of zoenen kan voorlopig nog in geen geval 
 • Vermijd het om je ogen, neus of ogen aan te raken
 • Gebruik ook geen ontsmettingsmiddelen voor seksspeeltjes die dan ingebracht worden in het lichaam. Sekspeeltjes dienen grondig met water en zeep gewassen te worden 

« Terug