Negatief advies - seksuele dienstverlening on hold!

11-03-2021 10:29 11-03-2021 10:29

De afgelopen maanden kregen we meer en meer vragen van individuele cliënten en begeleiders wanneer dienstverlening terug zou kunnen opgestart worden. We horen en begrijpen dat de nood voor veel personen met een beperking en kwetsbare ouderen vaak erg hoog is en mede daarom hebben we enkele weken geleden gecommuniceerd dat we 21 maart als streefdatum nemen voor een voorzichtige heropstart. In dit verband hebben we jullie ook de keuze-balansoefening gestuurd en de voorzorgsmaatregelen die met deze heropstart gepaard gaan.

Vanuit de overheid (kabinet Zorg en Gezondheid en het VAPH) kregen we deze week echter negatief advies en wordt ons gevraagd om voorlopig niet terug op te starten! De heropstart zal op de volgende Projectgroep Richtlijnen van de overheid opnieuw worden geagendeerd.
Dit betekent dat aan de eerste vereiste van onze keuze-balansoefening uiteindelijk niet kan worden voldaan: de toestemming vanuit de overheid.

Tot onze spijt dienen wij dus te laten weten dat, tot nader bericht vanuit de overheid, er nog geen verdere afspraken kunnen gemaakt worden voor seksuele dienstverlening en dat de eventueel reeds gemaakte afspraken na 21 maart opnieuw moeten worden geannuleerd.

Wij zullen opnieuw communiceren vanaf wij een duidelijk positief signaal krijgen dat de heropstart terug kan.

We begrijpen dat dit voor erg veel personen een erg zware teleurstelling zal zijn! Wij benadrukken hierbij dat cliënten, begeleiders en dienstverleners wat dit betreft zeker bij ons terecht kunnen met al hun bezorgdheden.

« Terug