Heropstart seksuele dienstverlening voorzien vanaf 21 maart !

1.jpgdinsdag 23 februari 2021 11:57

Vanaf maandag 1 maart kondigt de overheid nieuwe versoepelingen aan wat betreft de contactberoepen. Ondertussen is ook de vaccinatie binnen de woonzorgcentra en de voorzieningen voor personen met een beperking in volle gang. Binnen Aditi vzw hebben we omwille van deze redenen beslist om positief advies te geven wat betreft seksuele dienstverlening vanaf 21 maart. Hoe mooi is het om cliënten opnieuw vooruitzicht te kunnen geven met de officiële start van de lente! We willen nu vooral met jullie de procedure bekijken hoe we deze heropstart op een correcte, veilige en kwalitatieve manier kunnen laten verlopen. 

In dit verband hebben we een document opgemaakt dat we keuze-balansoefening hebben genoemd. Jullie kunnen dit document hier downloaden en we willen jullie vragen dit grondig na te lezen!

De periode voor 21 maart geeft ons de mogelijkheid om de heropstart in gang te zetten. We willen dit doen vanuit het hoogst mogelijke zelfbeschikkingsrecht van iedere dienstverlener en cliënt en in het grootst mogelijke overleg tussen alle betrokken partijen (cliënt–netwerk–dienstverlener–Aditi).

Vandaar dat we in verschillende fases tewerk zullen gaan.

 • We starten eerst met een interne navraag bij elke dienstverlener waarbij deze voor  zichzelf dient na te gaan of dienstverlening vanaf 21 maart terug kan worden opgenomen. Van hieruit vertrekt het verdere actieplan. We vinden het immers erg belangrijk dat iedere dienstverlener voor zichzelf een goed overwogen keuze maakt zonder beïnvloeding van buitenaf (Aditi, cliënten of netwerk …). Indien een individuele dienstverlener het nog te vroeg vindt of wil wachten tot hij/zij gevaccineerd is, indien de dienstverlener of iemand van hun naasten tot de kwetsbare doelgroep behoort, indien de dienstverlener angst heeft om opnieuw van start te gaan … dan is het nu misschien nog niet het juiste moment.
 • Vervolgens maken wij samen met de dienstverleners een lijst op van alle cliënten en bespreken we met hen voor wie van de cliënten dienstverlening opnieuw haalbaar is en onder welke vorm. Cliënten zullen worden opgedeeld in groepen van maximum 5 personen. De bedoeling is om tussen de afspraken per groep ongeveer 2 weken tijd te laten waarbinnen er geen dienstverleningen zullen plaatsvinden. De frequentie van dienstverlening zal er dus misschien  anders uitzien dan voor de corona gezondheidscrisis.
 • Dan volgt uiteindelijk de communicatie naar de cliënt, begeleiding en netwerk. Het is de dienstverlener zelf die contact zal opnemen met de cliënt of de begeleiding om te laten weten of dienstverlening al dan niet kan worden opgestart. De dienstverlener zal ook duidelijk bespreken onder welke voorwaarden dit eventueel mogelijk is. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de corona-gedragscode (deze kan je onderaan deze mail vinden).
 • Tot slot is er uiteraard het zelfbeschikkingsrecht en de beslissing van de individuele cliënt. Met alle verkregen informatie kan de cliënt (eventueel in samenspraak met huisarts, begeleiding en/of netwerk) voor zichzelf bekijken of dienstverlening onder deze voorwaarden een meerwaarde kan zijn. Het is in dit verband dan ook erg belangrijk om, met de keuze-balansoefening in het achterhoofd, de individuele keuze van de cliënt grondig te bespreken. Een effectieve afspraak met de dienstverlener kan vervolgens worden vastgelegd.

Centraal staat communicatie en het doel van dit hele proces is om enerzijds niet blind te zijn voor de mogelijke risico's die op dit moment verbonden zijn aan seksuele dienstverlening, maar anderzijds toch een antwoord te formuleren op de hoge nood die we vanuit cliënten en hun netwerk ervaren. We willen dit doen op een zo veilig en kwalitatief mogelijke manier in samenspraak met alle betrokken partijen.

Uiteraard kan je met alle mogelijke vragen in dit verband terecht bij Aditi vzw via de klassieke communicatie kanalen. 

Corona gedragscode voor seksuele dienstverlening

Vanuit de visie van Aditi onderschrijven zowel de medewerkers als de seksuele dienstverleners het belang van een correcte en respectvolle bejegening van de persoon die wenst beroep te doen op seksuele dienstverlening. We begrijpen het gemis van aanrakingen, knuffels en seksualiteit maar al te goed. Maar we hebben als zorgverleners ook een grote verantwoordelijkheid met betrekking tot zowel de gezondheid van onze cliënten als van onszelf.

Daarom formuleren we volgend gedragsregels voor seksuele dienstverlening:

 • Voel je jezelf niet goed, vertoon je symptomen (hoest, keelpijn, ademhalingsmoeilijkheden), dan zeg je de afspraak af.
 • Cliënt en dienstverlener dragen steeds een mondmasker (ook al is clIênt en/of dienstverlener gevaccineerd).
 • De cliënt (of het netwerk) verlucht de ruimte grondig voor en na de dienstverlening. En indien mogelijk tijdens de dienstverlening.
 • De cliënt (of het netwerk) zorgt voor propere lakens.
 • Zowel de cliënt als de dienstverleners neemt apart een douche voor en na de dienstverlening. Was jezelf grondig met water en zeep.
 • Gebruik geen zeep of ontsmettingsmiddel of -gel bij het wassen van de vagina en de eikel. Gewoon water volstaat.
 • Was goed de handen.
 • Tongzoenen of zoenen kan in geen geval.
 • Vermijd het om je neus of ogen aan te raken.
 • Gebruik ook geen ontsmettingsmiddelen voor seksspeeltjes die dan ingebracht worden in het lichaam. Sekspeeltjes dienen grondig met water en zeep gewassen te worden

Volg ook de richtlijnen betreffende soa’s op: altijd een condoom of beflapje bij intiem contact of orale seksuele handelingen.

« Terug