Toelichting prijssetting

Aditi is momenteel nog geen onafhankelijke en erkende zorgvoorziening. 
Daarom werken we met een aantal partners in een samenwerkingsverband.  
Hierdoor kunnen we de werking van Aditi garanderen in de verdere overgang naar erkenning en in de overgang naar de persoonsvolgende financiering.

Dit betekent concreet dat een aantal dienstverleningen vanuit Aditi niet gesubsidieerd worden.
Dit zijn onder meer individuele begeleidingen van cliënten die verbonden zijn aan een FAM of MFC-erkende organisatie.
Voor dit zorgaanbod  zijn wij genoodzaakt om de dienstverleningen te factureren aan kostprijs. 
De Raad van Bestuur heeft beslist om deze dienstverleningen vanaf 1 april 2015 rechtstreeks te factureren aan de voorziening waaraan de cliënt verbonden is. 
Iedere FAM of  MFC-erkende organisatie kan 5 % van zijn personeelsmiddelen omzetten in werkingsmiddelen. Deze middelen kunnen  gebruikt worden voor onder andere het inroepen van externe expertise. 
Iedere organisatie beslist zelf welk bedrag ze al dan niet aan de cliënt doorfactureren.

Meer informatie vindt u op www.vaph.be: doorklikken naar voorzieningen en dan op documenten en bedragen.