Prijzen

Overzicht van prijzen vanaf 1 mei 2015

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van Aditi vzw bedraagt 100 euro per jaar/per voorziening.
Je kan automatisch online het registratieformulier invullen of je kan het lidmaatschapsformulier hier downloaden en ons terugsturen.

Consult

Individueel consult: 57 euro / uur.
Indien de cliënt verbonden is aan een VAPH-voorziening, kan in onderlinge afspraak de factuur van het consult rechtstreeks aan de voorziening worden gefactureerd of aan de individuele cliënt zelf (toelichting).
Vooraleer er sprake kan zijn van een eerste seksuele dienstverlening, is een individueel consult steeds noodzakelijk!

Vorming

Leden: 290 euro / dagdeel (= 3 uur)
(vanaf september 2017 betalen leden € 340 per dagdeel)
Niet leden: 350 euro / dagdeel (= 3 uur)
(vanaf september 2017 betalen niet-leden € 400 per dagdeel)

De prijs voor vorming kan ook per uur berekend worden

Mobiele outreach

Indien het teamconsult onder de voorwaarden van een mobiele outreach valt: 5 euro / uur.
Zo niet, hanteren we de prijzen voor vorming.

Alle prijzen (behalve lidmaatschap) zijn exclusief vervoer. De vervoerskost bedraagt 0,3363 euro / km
Prijzen zijn geldig vanaf 1 april 2015 en kunnen jaarlijks aangepast worden.
Indien men een gemaakte afspraak voor consultgesprek, vorming, teamondersteuning of mobiele outreach wil annuleren, dient dit ten minste één week voor de geplande datum te gebeuren. Dit om toe te laten tijdig de agenda van afspraken in een regio te herschikken. In het geval er laattijdig geannuleerd wordt, zal een forfaitair bedrag van €30 worden aangerekend.