Literatuur

Wetenschappelijk

't Jagthuys - Merijn De Boer  (roman)

Een seksuele zorgverleenster wordt verliefd op haar klant en sleurt hem de wereld in. Coming man Merijn de Boer maakt van 't Jagthuys een ontregelend verhaal vol geheime valluiken.

't Jagthuys is een sprookjesachtige liefdesroman. Vera is seksueel dienstverlener en gaat op een dag naar een afgelegen en vervallen villa aan de Vecht, waar een moeder en haar zoon wonen. De jongen heeft een beperking en is nog nooit buiten zijn eigen huis geweest en heeft in zijn leven niet meer dan een paar mensen ontmoet. Vera valt als een blok voor deze wereldvreemde kluizenaar. Hij is knap, slim en gespierd. Hij heeft het verstand van een professor en het lichaam van een bouwvakker. En ik heb hem helemaal voor mij alleen, denkt ze tevreden... Niemand weet dat hij bestaat.
Ze probeert de jongen bij zijn moeder weg te halen, met onvoorziene dramatische gevolgen.

ISBN: 9789021400280
Publicatiedatum: 22/12/2015
Pagina's: 240
Uitgever: Singel Uitgevers
€ 18,99

Een stukje liefde - Sofie van Calseijde & Tika Stardust


Liefde, genegenheid, een arm om je heen... en genieten van seks. De vrouw over wie dit fotoboek gaat, biedt dit aan haar klanten. Via verschillende bemiddelingsbureaus gaat ze naar mensen met een handicap. Iemand met een dwarslesie of met autisme; verstandelijk beperkt of spastisch. De dagboekaantekeningen geven een kijkje in de beleving van haar werk. Ook komen hier verhalen in naar voren over klanten die niet gefotografeerd zijn. Bijvoorbeeld omdat ze daar zelf geen toestemming voor krijgen van hun verzorgers.

Dit boek is gemaakt om te laten zien wat het betekent als je een handicap hebt en zin hebt in seks. En wat er bij komt kijken als je seksverzorger bent. De gelukkige en tevreden gezichten van de mannen na de sekszorg spreken boekdelen.

ISBN: 9789491525438
Publicatiedatum: 02/03/2015
Pagina's: 120
Uitgever: Komma, Uitgeverij
€ 24,95

Teren op betaalde liefde - Johan Peeters

Johan Peters is een freelance journalist en woont in Antwerpen. Reeds in 2005 verscheen van zijn hand het boek 'Klagen helpt niet, daar word je niet beter van'. Dit handelde over relatie en seksualiteit bij mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte. Als je door je handicap geen relatie kunt opbouwen en je wilt je seksuele behoefte invullen, blijft het inschakelen van een sekswerker over als alternatief. Johan vertelt in 'Teren op betaalde liefde' openhartig over zijn ervaringen met sekswerkers als persoon met een serieuze fysieke beperking.

Het boek is niet alleen bedoeld voor personen met een beperking die overwegen een beroep te doen op een sekswerker. Ook sekswerkers zijn van harte uitgenodigd het te lezen. Verder kan het boek een eyeopener zijn voor studenten maatschappelijk werk, psychologie of seksuologie en alle anderen met interesse in dit onderwerp.

ISBN:  9789463187930
Publicatiedatum:   12/01/2016
Pagina's:  67
Uitgever:  Mijnbestseller B.V.
€ 15

Partnerrelatie, intimiteit en seksualiteit in de tweede levenshelft - Lies Van Assche

Het staat vast dat een langdurige relatie voor velen het welbevinden bevordert. Bovendien ervaren partners
verrassend genoeg de grootste tevredenheid in de latere jaren van hun relatie. Die worden omschreven als het toppunt van wederzijds engagement en intimiteit. Men koestert de band en zorgt voor elkaar. Maar ook op seksueel vlak hebben de meeste koppels in de tweede levenshelft hoegenaamd niet te klagen.
Wat karakteriseert nu een langdurige relatie en hoe zet de seksuele ontwikkeling zich verder op latere leeftijd? Is het zo dat een dementie steeds het einde betekent van de verbondenheid? Wat na een scheiding of het overlijden van de geliefde?
Vijfenvijftigplussers op zoek naar een nieuwe relatie bevolken meer en meer datingsites en andere
ontmoetingsplaatsen.Wanneer een hulpbehoevende oudere verhuist  naar een zorginstelling, stopt de behoefte aan nabijheid en warmte evenmin. Soms leidt dit tot situaties waarin sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Een breed spectrum aan thema’s met betrekking tot intimiteit en seksualiteit op latere leeftijd worden in dit boek besproken. Het beoogt niet een handleiding te zijn, maar veeleer een inspiratiebron voor ervaringsdeskundigen en een introductie voor beginnende hulpverleners.

Dit is de tweede uitgave in de reeks Senioren in de maatschappij. Luc Van de Ven is coördinator van deze reeks.
Lies Van Assche is als klinisch ouderenpsychologe verbonden aan de Dienst Ouderenpsychiatrie van het
Universitair Psychiatrisch Centrum van de KU Leuven. Ze werkt er als neuropsychologe en systeempsychotherapeute.

Reeks Senioren in de maatschappij, nr. 2
ISBN 978-90-441-3236-6 • 200 p. • € 24,90.
Kleurenillustraties

Seksualiteit bij ziekte en lichamelijke beperking

De wijze waarop tegen seksualiteit en handicap wordt aangekeken is in de afgelopen decennia behoorlijk veranderd. Waar vroeger de beeldvorming rond gehandicapten zich kenmerkte door begrippen als ‘zielig’ en ‘hulpbehoevend’, leeft in Nederland en België nu veeleer de visie dat mensen met een lichamelijke beperking regie over eigen leven kunnen hebben, en dat het bereiken van een zo hoog mogelijke graad van autonomie belangrijk is. Seksualiteit is daarvan een vanzelfsprekend onderdeel, althans… zou dat moeten zijn.

Het denken over (de combinatie) seksualiteit en handicap volgt de maatschappelijke ontwikkelingen, zij het met enige vertraging. De afgelopen veertig jaar laveerde de samenleving tussen ‘niks mag’ en ‘alles moet kunnen’, en nu is een punt bereikt waarop de juiste balans moet worden gevonden. In de gezondheidszorg ervaren veel professionals daarbij nog gêne en handelingsverlegenheid, en er is dan ook overduidelijk behoefte aan een bundeling van de kennis die in de afgelopen jaren over seksualiteit, ziekte, handicap en revalidatie is opgebouwd.

'Seksualiteit bij ziekte en lichamelijke beperking' is geschreven door experts in Nederland en België. Hoewel over de problemen van mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische aandoening ook veel zinvols te zeggen valt, heeft de redactie er bewust voor gekozen het probleemgebied af te bakenen en zich te richten op de problemen van mensen met een chronische ziekte of een lichamelijke/zintuiglijke beperking. Het resultaat is een boek met dvd waarin het thema seksualiteit en intimiteit bij ziekte en beperking in al zijn facetten aan de orde komt. De kern van het boek bestaat uit een groot aantal ziektebeelden en hun invloed op seksualiteit, relaties en gevoel van eigenwaarde, vruchtbaarheid, zwangerschap en anticonceptie. De uitgave pretendeert niet volledig te zijn: rondom het thema is er immers niet alleen zeer duidelijk sprake van ‘werk in uitvoering’ maar zeker ook nog van ‘werk in ontwikkeling’.

Het boek is opgebouwd uit zes modulen: seksualiteit; verstoorde seksualiteit; twintig specifieke ziektebeelden; begeleiding; aspecten van voortplanting; beleid, preventie & zorg.
Bij het boek wordt een dvd geleverd met aanvullende literatuur, onderwijsmateriaal, relevante presentaties en videofragmenten.

Auteur(s): W.L. Gianotten, M.J. Meihuizen-de Regt, N. van Son-Schoones (red.)
Jaar: 2008
Druk: 1
Prijs: 97,50 €
ISBN 9789023244059