Contact

E-mail: info@aditivzw.be

Telefoonpermanentie:
maandag tot vrijdag van 09u00 tot 17u00
0488 / 870 677

Postadres
Aditi vzw , p/a Sensoa, F. Rooseveltplaats 12 bus 7, 2060 Antwerpen

   

Omwille van de huidige COVID-19 situatie is seksuele dienstverlening niet mogelijk (voorlopig tot 1 maart 2021) .
Voor meer informatie kijk bij Nieuws.

 

 

Met steun van de Vlaamse Overheid en Sensoa

Vergunde zorgaanbieder

Stichtend lid van