Contact

E-mail: info@aditivzw.be

Telefoonpermanentie:
maandag tot vrijdag van 09u00 tot 17u00
0488 / 870 677

Postadres
Aditi vzw , p/a Sensoa, F. Rooseveltplaats 12 bus 7, 2060 Antwerpen

   

OPGELET CORONA !!
Gegeven het feit dat een belangrijk deel van de doelgroep van seksuele dienstverlening kwetsbare personen zijn met een verhoogd risicoprofiel voor het Corona-virus en gegeven het feit dat seksuele dienstverlening gaat over effectief fysiek contact zullen vanaf 12 maart 2020 de geplande dienstverleningen worden geannuleerd. Tot het moment dat er nieuwe en veilige richtlijnen zijn vanuit de overheid en de crisis bedwongen is, zullen er ook geen verdere afspraken voor nieuwe dienstverleningen worden gemaakt. Afspraken voor consultgesprekken, vormingen en teamondersteuningen zullen in overleg worden verschoven naar een latere datum tenzij ze via skype kunnen worden opgenomen.
 

Met steun van de Vlaamse Overheid en Sensoa

Vergunde zorgaanbieder

Stichtend lid van