Aanbod voor zorgprofessionelen

Aditi vzw is een door het VAPH vergunde zorgaanbieder.
Concreet bieden wij voorzieningen voor personen met een beperking, woonzorgcentra, thuisbegeleidingsdiensten, ... professionele ondersteuning met betrekking tot alle facetten van intimiteit en seksualiteit bij personen met een beperking en kwetsbare ouderen.

Dit doen we o.a. via:

 • Beleid en visieontwikkeling

  Via een intensieve begeleiding kan Aditi vzw ondersteunen bij het uitwerken van een positieve, open en transparante visie en beleid binnen de voorziening of de groep van voorzieningen.
  Prijs: op aanvraag

 • Opleiding en vorming

  Aditi vzw heeft verschillende algemene vormingsmodules voor zorgpersoneel m.b.t. seksualiteit en intimiteit bij personen met een beperking en ouderen. Deze opleidingen kunnen we in jullie voorziening komen brengen.
  Ook opleidingsmodules over seksualiteit bij specifieke doelgroepen (bv. autisme of NAH) en modules rond specifieke thema's (bv. grensoverschrijdend gedrag of hoe praten over seks) behoren tot de mogelijkheden.
  Vertrekkende vanuit deze opleidingsmodules kan er verder afgesproken worden om te komen tot een vorming op maat van de organisatie.
  Prijs: € 340 per dagdeel (3 uur) voor leden / € 400 voor niet-leden.

  Bekijk hier onze vormingsmodules voor de sector voor personen met een beperking (PDF).
  Bekijk hier onze vormingsmodules voor de ouderensector (PDF).

 • Mobiele outreach / teamondersteuning

  Met een kleine groep of team (min. 3 - max. 7 personen) wordt gewerkt aan kennisoverdracht m.b.t. casusgerelateerde of meer algemene deelaspecten aangaande seksualiteit en handicap of seksualiteit en ouderen.
  Doel is om het team zeer concrete tips en handvaten te geven.
  Prijs: € 90 per uur voor leden / € 120 per uur voor niet leden.
  Indien het onder de mogelijkheden en de modaliteiten van een Mobiele Outreach valt (cfr. definiëring VAPH), bedraagt de prijs € 5 per uur.

Alle prijzen (behalve lidmaatschap) zijn exclusief vervoer. De vervoerskost bedraagt 0,3460 euro / km.
Prijzen zijn geldig vanaf 1 augustus 2017 en kunnen jaarlijks aangepast worden.
Indien men een gemaakte afspraak voor consultgesprek, vorming, teamondersteuning of mobiele outreach wil annuleren, dient dit ten minste één week voor de geplande datum te gebeuren. Dit om toe te laten tijdig de agenda van afspraken in een regio te herschikken. In het geval er laattijdig geannuleerd wordt, zal een forfaitair bedrag van €30 worden aangerekend.