Aanbod voor individuele personen - Consult

Personen met een beperking en kwetsbare senioren, al dan niet binnen of buiten de voorziening of het woonzorgcentrum, kunnen steeds bij Aditi vzw terecht met al hun individuele vragen of ondersteuningsnood. Zij hoeven hiervoor geen lid te zijn van Aditi vzw.
Ook het netwerk van ouders, kinderen, familie, partner,... kan bij ons met al hun vragen terecht.

Het Consultgesprek

Een consult is een gesprek waarin we luisteren naar jouw persoonlijk verhaal en al je vragen. Alles is hier bespreekbaar.
Vanuit jouw verhaal geven we informatie en advies of gaan we samen op zoek naar praktische mogelijkheden en oplossingen.
Enkele mogelijke vragen kunnen zijn:

  • Welke pret- en hulpmiddelen bestaan er?
  • Mijn kind loopt vast in zijn seksualiteitsontwikkeling. Hoe ga ik hiermee om?
  • Wat is tantra massage en is het iets voor mij?
  • Hoe kan ik op een respectvolle manier als senior duidelijk maken dat ik nog seksuele wensen en verlangens heb?
  • Mijn partner heeft een handicap verworven. Hoe moet dit nu verder met onze relatie?
  • Ik heb vragen in verband met mijn genderidentiteit.

Ook de vraag naar het beleven van seksualiteit in de vorm van seksuele dienstverlening wordt steeds eerst besproken in een consultgesprek.

Aditi vzw is een mobiele organisatie en komt tot bij de aanvrager zelf.
Prijs:  € 57 + vervoerskosten
Voor vragen in verband met specifieke prijzen (RTH, PVF,...): contacteer ons.

Alle prijzen (behalve lidmaatschap) zijn exclusief vervoer. De vervoerskost bedraagt 0,3460 euro / km.
Prijzen zijn geldig vanaf 1 augustus 2017 en kunnen jaarlijks aangepast worden.
Indien men een gemaakte afspraak voor consultgesprek, vorming, teamondersteuning of mobiele outreach wil annuleren, dient dit ten minste één week voor de geplande datum te gebeuren. Dit om toe te laten tijdig de agenda van afspraken in een regio te herschikken. In het geval er laattijdig geannuleerd wordt, zal een forfaitair bedrag van €30 worden aangerekend.