Opleiding "Let's talk about sex" - ouderenzorg op 30-01-2020

lets+talk.pngdonderdag 05 december 2019 14:56

Opleiding voor zorgprofessionelen

Praten over seksualiteit met een oudere cliënt is niet voor iedere zorgverlener een even evident gegeven. Wanneer begin je trouwens zo’n gesprek? En is het aan de cliënt of bewoner om zijn/haar vraag te stellen? Of is het de verantwoordelijkheid van de zorgprofessional om dit thema sowieso op tafel te leggen? Wat als we grensoverschrijdend gedrag vaststellen? Gaan we dan, naast begrenzen, met de cliënt ook bespreken waar fundamentele noden liggen?  En wat met je eigen schroom en grenzen omtrent dit onderwerp? Voor professionelen in het woonzorgcentrum is het niet altijd zo makkelijk om met de bewoners te praten over intimiteit en seksualiteit. Nochtans behoort deze vorm van ondersteuning meer en meer  tot het takenpakket en moeten zorgprofessionelen er zich van bewust zijn dat wanneer zij niet over dit thema praten, hun cliënten vaak wegzinken in een isolement en hun gevoelens betreffende intimiteit en seksualiteit aan niemand kunnen verwoorden.

Wat kan je verwachten?

Gelukkig kan je leren om op een positieve manier over seksualiteit te praten. In deze vorming willen we je dan ook op weg helpen om dit zo concreet mogelijk aan te pakken. We geven je tips en handvaten, zoeken samen naar het meest “geschikte moment” en leren onze eigen weerstanden opzij te zetten. Bedoeling is om in een kleine groep zo praktisch mogelijk met dit thema aan de slag te gaan en aan de hand van praktijkvoorbeelden, oefeningen en rollenspel de nodige vaardigheden en attitudes te ontwikkelen.

Praktisch

De opleiding gaat door op donderdag 30 januari 2020 bij Sensoa in Antwerpen en neemt een volledige dag in beslag (9u30 tot 16u30).
Doelpubliek zijn professionelen uit de ouderensector.

Voor organisaties die lid zijn van Aditi bedraagt de kostprijs voor een ganse dag € 120 per persoon. 
Niet-leden betalen € 150 per persoon (broodjeslunch inbegrepen).

Inschrijvingen zijn beperkt tot een maximum van 16 deelnemers per opleiding.
Dit kan per mail naar steven@aditivzw.be.
Na inschrijving volgen alle verdere praktische details

« Terug